Blaffende honden bijten niet

Veel mensen hebben een huisdier als aanvulling op het gezinsleven. Helaas is de levensverwachting van huisdieren korter dan een mensenleven, zodat het voorkomt dat je tijdens het leven meerdere huisdieren overleeft. Zo ook bij ons thuis. Wij hadden een hond, maar die ging vorig jaar dood. En ondanks de belofte van mijn vrouw dat we tenminste een jaar zonder zouden doen, hadden we binnen vier weken een vervangend exemplaar op de kop getikt, alleen dertien jaar jonger.

Wij hebben een hond die allervriendelijkst is, maar als je hem niet kent er toch een beetje omheen zal lopen. Zeg maar een soort van waakhond. Ik moet toegeven dat een waakhond in huis wat rustiger slaapt dan wanneer er geen hond aanwezig is. Als afschrikmiddel blaft hij wanneer iemand het voornemen heeft om ongenood het huis te betreden. En hoewel ik het nog niet heb meegemaakt, kan hij zelfs bijten als mensen daadwerkelijk met verkeerde intenties binnenkomen.

Met een beetje verbeelding geldt dit ook voor het BFT. BFT staat voor Bureau Financieel Toezicht en dit toeziend orgaan bewaakt de juiste toepassing van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) bij onder andere accountantsorganisaties. Deze wet is vooral bekend vanwege de verplichting voor het identificeren en verifiëren van de uiteindelijke belanghebbenden (UBO) binnen een organisatie, en het melden van ongebruikelijke transacties.

Het feit dat er een toezichthouder is werkt al preventief. Het BFT kan waarschuwingen uitdelen (blaffen), maar ook boetes (bijten). Het bestaan van het BFT zorgt er in ieder geval voor dat de wet serieus genomen wordt.

Ook de Wwft is regelmatig aan vervanging toe. Op 25 juli 2018 is deze wet aangepast aan de inmiddels vierde Europese anti-witwasrichtlijn. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De nieuwe Wwft vergt meer aandacht van de instellingen op wie de wet van toepassing is, voor de eigen risicoanalyse en –beoordeling en het inrichten van een compliance- en auditfunctie.
  • De definitie van de UBO is gewijzigd: als de adviseur na grondig onderzoek geen UBO kan vinden, moet het senior management van de klant als zodanig worden aangemerkt.
  • De definitie van een politically exposed person (PEP) is gewijzigd: ook in Nederland wonende personen met een Nederlandse nationaliteit kunnen nu PEP zijn. 
  • Het sanctie-arsenaal voor de toezichthouder is verzwaard en uitgebreid. De maximum boete is verhoogd en opgelegde sancties worden in beginsel met naam en toenaam gepubliceerd op de website van het BFT.

Door keurig de Wwft na te leven voorkomen we dat de BFT gaat bijten en zorgen we dat het bij blaffen blijft.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Gert van Holst

Gert van Holst

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer