Deadline van de Belastingdienst gemist? Dit zijn de consequenties

20 augustus 2018 was de echte deadline. De deadline die bij overschrijding leidt tot een boete. Een dergelijke deadline wordt voorafgegaan door eerdere deadlines, maar die leiden geen van alle tot een boete. Dat is alleen lang niet altijd te zien in de communicatie van de Belastingdienst. Het is daarom handig om te weten hoe deadlines van de Belastingdienst werken en wat de consequenties zijn van het niet halen van die deadlines.

Laat ik beginnen met te stellen dat het belangrijk is om als ondernemer aan je verplichtingen te voldoen, zowel in het algemeen als naar de Belastingdienst in het bijzonder. Toch is begrijpelijk dat een deadline soms niet gehaald wordt. Life is all about priorities. Als de Belastingdienst een brief stuurt met bijvoorbeeld enkele vragen over een ingediende aangifte, dan bevat deze vragenbrief doorgaans een deadline. Dit is geen harde deadline, maar het getuigt van goed fatsoen te overleggen met de inspecteur als de deadline niet haalbaar blijkt. Zeker bij tijdig overleg zijn inspecteurs vaak zo vriendelijk de deadline op te schuiven.

Voor het doen van aangiftes hanteert de Belastingdienst een vast beleid. In deze blog ga ik in op de aangifte vennootschapsbelasting en de gevolgen van het niet tijdig indienen ervan, maar voor de aangifte inkomstenbelasting gelden min of meer dezelfde regels.

Let op: voor de omzetbelasting en de aangifte loonheffingen gelden (sterk) afwijkende regels.

De aangifte vennootschapsbelasting moet (als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar) ingediend worden voor 1 juni van het volgende jaar. Ieder jaar kan uitstel worden verkregen door een bericht te sturen naar de Belastingdienst. De ervaring leert dat uitstel wordt verkregen tot 1 oktober of 1 november, en in bijzondere omstandigheden soms nog aanvullend uitstel. Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een belastingadviseur (of accountant) die beschikt over een beconnummer, vraagt in veel gevallen de belastingadviseur (of accountant) uitstel aan. Bij tijdige aanvraag van het uitstel onder de beconregeling wordt uitstel verkregen tot 1 mei van het daaropvolgende jaar. In totaal dus 16 maanden na afloop van het boekjaar. Voor al deze deadlines geldt dat overschrijding ervan niet direct leidt tot een boete. Ongeveer drie tot vier weken na het verlopen van de (al dan niet met uitstel) vastgestelde deadline, stuurt de Belastingdienst een herinnering. Deze herinnering bevat een nieuwe deadline. Als je deze herinnering eenmaal hebt ontvangen is het alsnog of opnieuw aanvragen van formeel uitstel niet meer mogelijk. Ook krijg je voor het volgende boekjaar geen uitstel meer onder de beconregeling (maar wel regulier uitstel tot 1 oktober of 1 november). Het goede nieuws is dat het laten verlopen van de deadline in de herinnering nog steeds niet leidt tot een boete. De Belastingdienst gaat eerst over tot het sturen van een aanmaning, oftewel de ’10-dagenbrief’. In deze brief staat dat de belastingplichtige nog tien werkdagen krijgt om aan zijn aangifteplicht te voldoen, en dat bij overschrijding van deze deadline een boete kan worden opgelegd. Deze deadline leidt dan inderdaad tot een (verzuim)boete.

De hoogte van de boete is voor de aangifte vennootschapsbelasting aanzienlijk: € 2.639. Deze boete kan bij herhaald verzuim oplopen tot € 5.278. Onder omstandigheden kan de boete worden gematigd, maar ik blijf liever uit dat vraagstuk.

Het laten verlopen van de oorspronkelijke deadline of de met uitstel verkregen deadline leidt dus niet direct tot een boete. Toch heeft het laten verlopen van deze deadline nog een consequentie, en dat betreft het verkrijgen van kort uitstel van betaling (4 maanden). De Belastingdienst weigert die betalingsregeling als de aangifte is ingediend buiten de termijn.

Tot slot

De aangifte vennootschapsbelasting 2017 van mijn vennootschappen had op 1 juni 2018 moeten worden gedaan. Na het negeren van deze deadline en de deadline van de herinnering, liep de 10-dagenperiode af op maandag 20 augustus 2018. Bijna 3 maanden na de formele deadline dus. Inmiddels zijn mijn aangiftes weer gedaan, ik kan nog gaan genieten van een laatste (zomerse) vakantieweek.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Jan-Pieter Bood

Jan-Pieter Bood

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer