Voeg waarde toe door een aftrekpost

Als adviseur is één van je taken om na te gaan hoe waarde toe te voegen aan de onderneming. Waarde voeg je onder ander toe door uitgaven uit te stellen en inkomsten juist naar voren te halen. De gedachte hierbij is dat je het geld dat je al hebt ontvangen en op termijn weer moet besteden, in de tussentijd zinnig kunt inzetten. Cash is immers King. Hetzelfde geldt voor een bedrag aan te betalen belasting. Door een belastinglast uit te stellen, kun je dit geld vooralsnog in de onderneming gebruiken om rendement mee te behalen. Zodra je een aanslag betaalt is het geld weg en dus ook de opbrengsten die je daarmee eventueel had kunnen verkrijgen.

Een mogelijkheid om te zorgen dat de belastingafdracht dit jaar daalt, is het treffen van een voorziening. Dit mag als je een verplichting ervaart tot het doen van een uitgave in de toekomst, maar nog niet duidelijk is hoe hoog deze zal zijn. Ook mag je een voorziening vormen als de huidige bedrijfsuitoefening een toekomstige piek in de kosten zal geven. Van belang is wel dat de toekomstige uitgave waarschijnlijk is en qua omvang redelijk in te schatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • een verplichting tot het verlenen van garanties;
  • uit te voeren groot onderhoud aan een bedrijfspand, vrachtwagens of zwaar materieel;
  • kosten voor een reorganisatie;
  • opleidingskosten van personeel;
  • te betalen transitievergoedingen;
  • een winstdelingsregeling voor bepaalde personeelsleden;
  • uitgaven voor een groots jubileumfeest;
  • een stuwmeer aan vakantiedagen.

In al deze gevallen hou je er nu al rekening mee dat je in de toekomst een uitgave moet verrichten, door per heden een aftrekbare reservering te doen. Op die manier zorg je ervoor dat de winst van vandaag wat lager is en de belastingafdracht dus ook. Dit geld hou je derhalve in je achterzak en kun je mooi gebruiken om bijvoorbeeld een extra aflossing te doen op een lening, het benutten van een korting bij een leverancier wegens snelle betaling, of het rentedragend op een spaarrekening zetten (al valt dit laatste tegenwoordig tegen).

Bijkomend effect hiervan is dat je richting derden inzicht geeft in de toekomstige verplichtingen van de onderneming en een gelijkmatiger winstpatroon laat zien. Naast het feit dat je hiermee je goede ondernemerschap en blik op de toekomst laat zien, vinden investeerders en banken dit vaak prettig. 

Het treffen van een voorziening geeft een extra voordeel als je bedenkt dat de overheid voornemens is de belastingtarieven te laten dalen. De aftrekpost die je nu realiseert heeft dus meer waarde dan dezelfde kostenpost in een later jaar. In het slechtste geval stel je daarmee nu heffing uit, om later tegen een lager tarief alsnog af te dragen. Genoeg reden dus om nu eens even te kijken of er mogelijkheden bestaan om een voorziening te vormen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Kees Kocks

Kees Kocks

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer