Controleren van werknemers: mag dat onder de AVG?

Werkgevers beschikken over verschillende mogelijkheden om allerlei informatie over hun werknemers te verzamelen. Die informatie kunnen werkgevers gebruiken om de werknemers te controleren. Voorbeelden hiervan zijn toezicht door middel van camera’s, het plaatsen van een systeem in de bedrijfsauto waarmee de gps-locatie kan worden ingezien en het screenen van e-mail- en internetgebruik.

De informatie die werkgevers verzamelen kan persoonlijke informatie van werknemers bevatten. Werkgevers moeten daarom rekening houden met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Welke voorwaarden stelt de AVG?

Het controleren van werknemers is niet verboden onder de AVG. Werkgevers mogen hun werknemers controleren, maar moeten aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen om de privacybelangen van de werknemers te beschermen. Houd bij het voornemen om werknemers te controleren in elk geval rekening met het volgende:

  • Zorg voor een gerechtvaardigd belang bij het controleren.
  • Beoordeel en stel vast dat het gerechtvaardigd belang om te controleren zwaarder weegt dan het belang van de werknemers op privacy.
  • Stel vast dat er geen minder ingrijpende manier is om het doel te bereiken. Het controleren moet altijd noodzakelijk zijn.
  • Zorg voor een schriftelijk protocol waarmee de werknemers worden geïnformeerd over de controle en de manier waarop de controle plaatsvindt.
  • Verzoek om instemming van de ondernemingsraad (indien aanwezig).

Wat als ik te ver ga in het controleren van mijn werknemers?

Een werkgever loopt risico als het controleren van het personeel verder gaat dan de AVG toestaat. In de eerste plaats bestaat het risico op een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan het relevant zijn in een zaak tussen werkgever en werknemer voor de arbeidsrechter.

In een zaak van 15 juni 2018 gebruikte een werkgever de gps-uitdraai van de bedrijfsauto als bewijs voor het ontslag van de werknemer, kort gezegd omdat daaruit bleek dat de werknemer uren had gedeclareerd die zij niet had gewerkt. De werknemer vond dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat de gps-registratie een inbreuk op haar privacy was. Onder meer omdat de werkgever hiervoor geen protocol hanteerde. Een arbeidsrechter kan bewijs, als dat bewijs is verkregen op een niet-toegestane wijze, mogelijk buiten beschouwing laten bij zijn beslissing. In deze zaak liep het voor de werkgever goed af, maar het risico bestaat dat een rechter onrechtmatig verkregen bewijs buiten beschouwing laat in een procedure.

Conclusie

Als je het voornemen hebt om jouw werknemers te controleren, zorg er dan voor dat dat volgens de regels van de AVG gebeurt en zorg voor een goed protocol.

Heb je vragen over het controleren van jouw werknemers of heb je andere vragen over de AVG, neem dan contact met mij op!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer