Controleren van werknemers: twee jaar na inwerkingtreding van de AVG

Werkgevers beschikken over verschillende mogelijkheden om allerlei informatie over hun werknemers te verzamelen. Die informatie kunnen werkgevers gebruiken om de werknemers te controleren. Voorbeelden hiervan zijn toezicht door middel van camera’s, het plaatsen van een systeem in de bedrijfsauto waarmee de gps-locatie kan worden ingezien en het screenen van e-mail- en internetgebruik.

De informatie die werkgevers verzamelen kan persoonlijke informatie van werknemers bevatten. Werkgevers moeten daarom rekening houden met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Welke voorwaarden stelt de AVG?

Het controleren van werknemers is niet verboden onder de AVG. Werkgevers mogen hun werknemers controleren, maar moeten aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen om de privacybelangen van de werknemers te beschermen. Houd bij het voornemen om werknemers te controleren in elk geval rekening met het volgende:

  • Zorg voor een gerechtvaardigd belang bij het controleren.
  • Beoordeel en stel vast dat het gerechtvaardigd belang om te controleren zwaarder weegt dan het belang van de werknemers op privacy.
  • Stel vast dat er geen minder ingrijpende manier is om het doel te bereiken. Het controleren moet altijd noodzakelijk zijn.
  • Zorg voor een schriftelijk protocol waarmee de werknemers worden geïnformeerd over de controle en de manier waarop de controle plaatsvindt.
  • Vraag om instemming van de ondernemingsraad (indien aanwezig).

Wat als ik te ver ga in het controleren van mijn werknemers?

Een werkgever loopt risico als het controleren van het personeel verder gaat dan de AVG toestaat. Ten eerste heeft een werknemer het recht om schadevergoeding te vorderen van de werkgever, als de werknemer schade lijdt als gevolg van inbreuk op de AVG. Tot op heden heeft schending van privacygegevens van een werknemer nog niet geleid tot een schadevergoeding van enige omvang. Schade blijkt in de praktijk lastig vast te stellen.

Daarnaast bestaat het risico dat in een juridische procedure het verkregen bewijs niet wordt toegelaten. Bij de inzet van camerabeelden bijvoorbeeld, kan de werknemer een beroep doen op onrechtmatige inbreuk op zijn privacy. In een uitspraak van de kantonrechter van 6 maart 2019 heeft de kantonrechter toch de camerabeelden toegelaten, ondanks verzet van de werknemer. Het belang van waarheidsvinding was in dat geval belangrijker dan het recht op privacy van de werknemer. Het grootste risico dat een werkgever loopt, lijkt tot nu toe het risico op een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op 30 april jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het hoogste boetebesluit tot nu toe gepubliceerd. Een werkgever verwerkte in dit geval scans van vingerafdrukken van werknemers voor aanwezigheid- en tijdsregistratie, zonder dat dit controlemiddel noodzakelijk was. Het verwerken van scans van vingerafdrukken is bovendien verboden, en alleen toegestaan als daar een wettelijke uitzondering voor is. Deze bleek er niet te zijn, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. De werkgever kreeg maar liefst een boete van € 725.000 opgelegd.

Conclusie

Als je het voornemen hebt om jouw werknemers te controleren, zorg er dan voor dat dat volgens de regels van de AVG gebeurt. Heb je vragen over het controleren van jouw werknemers of heb je andere vragen over de AVG, neem dan contact met mij op!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Simone van Dijk

Simone van Dijk

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer