Maak werk van verzuim!

Een arbeidsongeschikte werknemer kan een werkgever zomaar enkele honderden euro’s per dag aan loondoorbetaling kosten. Daarbij komen nog de kosten van bijvoorbeeld vervanging en administratieve lasten. Wees dus alert als jouw werknemer zich ziek meldt en je het vermoeden hebt dat het wel eens een tijdje kan gaan duren (ongeveer 30% van de ziekmeldingen duurt langer dan 5 dagen). Ik geef je een aantal tips die onnodig hoge kosten en een ‘hoofdpijndossier’ kunnen voorkomen.

Ziekmelding

Met de geldende privacy regels moet je als werkgever voorzichtig zijn met wat je vraagt aan de werknemer die zich ziek meldt. Laat je hierdoor niet ontmoedigen. Neem in je verzuimprotocol op dat de werknemer zich telefonisch ziek moet melden bij de leidinggevende en accepteer geen ziekmeldingen via e-mail of WhatsApp. Je mag niet vragen naar medische gegevens, maar je kan wel vragen hoe lang de werknemer denkt afwezig te zijn. Treed in overleg over de werkzaamheden die de werknemer nog kan verrichten en maak duidelijke afspraken over wanneer en waar deze taken worden uitgevoerd, of wanneer de werknemer langs komt om (kort) bij te praten. Hoe langer de werknemer van de werkvloer is, hoe hoger de terugkeerdrempel wordt.

Een bedrijfsarts mag meer vragen stellen over de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer. Heb je het vermoeden dat een werknemer wel eens lang kan gaan verzuimen? Schroom niet om direct na de ziekmelding de bedrijfsarts in te schakelen en pak de re-integratie voortvarend aan.

Functiebeschrijving

Zeker in het kader van arbeidsongeschiktheid is het belangrijk om functiebeschrijvingen te maken van de functies die in jouw bedrijf voorkomen. Alleen met een duidelijke functiebeschrijving weet je of de werknemer in staat is zijn of haar eigen werk te doen. Veel cao’s hebben een functiehandboek waarin de verschillende functies staan beschreven, maak hiervan gebruik van bij het opstellen van de juiste functiebeschrijving!

Dossiervorming

De werkgever is verplicht een verzuimdossier aan te leggen. Dit dossier is cruciaal bij de eventuele WIA-aanvraag die de werknemer na 21 maanden ziekte moet indienen bij UWV. Het is dus belangrijk om alles op een centrale plek te bewaren: ieder gesprek, alle stukken van de arbodienst, gesprekken met arbeidsdeskundigen, enzovoorts. Let hierbij op dat er geen privacygevoelige gegevens als medische informatie, eigen waarnemingen en oorzaak van het verzuim schriftelijk worden vastgelegd. Ons personeel- en salarissysteem ‘Ruitenburg Salaris Online’ biedt uitstekende mogelijkheden om een digitaal verzuimdossier bij te houden.

Communicatie

In de praktijk blijkt vaak dat - wanneer een werknemer volledig is uitgevallen - de werkgever het in het begin van het re-integratietraject op zijn beloop laat. Probeer continu in gesprek te blijven over mogelijkheden die de werknemer heeft om (aangepast) werk op te pakken. Geeft de bedrijfsarts aan dat er beter benutbare mogelijkheden zijn, maak meteen concrete plannen en afspraken! Soms loopt de communicatie tijdens ziekte stroef. Zorg in dat geval dat iemand met kennis van zaken het gesprek op gang helpt en geen kostbare tijd verloren gaat.

Ik ben graag bereid om mee te kijken in het verzuimdossier van jouw medewerker(s). Neem vooral even contact op als je nog vragen hebt.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Leon Nolten

Leon Nolten

HR adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer