Wat een duur verjaardagscadeau

Ieder jaar op 19 september is het weer groot feest. Ontbijt op bed, tekeningen van alle kids en niet te vergeten een paar nieuwe sokken en zakdoeken. Dit is namelijk mijn geboortedag. Meestal is het in die week ook Prinsjesdag. Dit jaar viel het op 18 september en dat gaf mijn verjaardag uiteraard een nog feestelijker tintje. Als fiscalist kijk ik altijd met grote belangstelling uit naar wat de grote baas, Minister van Financiën Wopke Hoekstra, voor het komend jaar aan maatregelen verzonnen heeft.

Lastenverzwaring

Na bestudering van de stukken blijken er niet alleen cadeautjes te zijn, er worden ook stevige lastenverzwaringen ingevoerd waar ik als accountant erg veel moeite mee heb. Ik licht er in deze blog een uit.

Afschrijving op gebouwen

Voor ondernemers met een bv worden de fiscale spelregels van de afschrijvingsbeperking voor gebouwen aangescherpt. De afschrijvingsbeperking op gebouwen is in 2007 ingevoerd. Deze regeling houdt in dat als je met de afschrijving onder de zogenoemde bodemwaarde komt, de fiscale afschrijving op het gebouw stopt. Een pand in eigen gebruik mag in de vennootschapsbelasting op dit moment worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde. De bodemwaarde is dus 50% van de WOZ-waarde. Het gaat daarbij om de WOZ-waarde van het gebouw inclusief ondergrond. Afhankelijk van het soort gebouw kan de levensduur variëren, bijvoorbeeld dertig jaar voor kantoorgebouwen en veertien jaar voor kassen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de restwaarde van het gebouw. Alleen het verschil tussen de aanschaffingskosten en de restwaarde kan worden afgeschreven.

Verhoging van de bodemwaarde voor de vennootschapsbelasting

Volgens de maatregel gaat vanaf 1 januari 2019 voor vastgoed in bv’s een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde gelden. Hiermee wordt de bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik ineens dus veel hoger. Heeft je bv onlangs geïnvesteerd in bijvoorbeeld nieuwe kassen waarop nu wordt afgeschreven? Dan betekent de maatregel dat je in 2019 te maken kan krijgen met een plotselinge afschrijvingsstop op de kassen.

Onze grote baas heeft zeker niet in de gaten dat de aflossingen bij de bank gewoon doorlopen? Het eenvoudige bedrijfseconomische principe van afschrijven = aflossen wordt hiermee helemaal onderuit gehaald. Schandalig! Het gevolg hiervan is dat je vanaf 2019 meer vennootschapsbelasting moet betalen en hiermee een fors liquiditeitsnadeel oploopt.

Gebouwen die vallen onder de Vamil-regeling zijn uitgezonderd van de afschrijvingsbeperking. Je krijgt naar verwachting dus niet met deze maatregel te maken als je hebt geïnvesteerd in een duurzame kas of gebouw (bijvoorbeeld een groenlabelkas of een duurzaam kantoor), waarop je willekeurig mag afschrijven. Heeft je bv kassen of bedrijfsgebouwen die vanwege de 50%-bodemwaarde nu al niet meer worden afgeschreven, dan heb je al te maken met de afschrijvingsbeperking. De aanscherping van de regels heeft dan geen gevolgen.

Kassen dus niet meer afschrijfbaar?

Wat een bedroevende maatregel voor de tuinbouw! Iedere tuinbouwadviseur weet dat kassen ook echt slijten en met deze maatregel mag deze slijtage (lees: afschrijving) niet meer in aftrek worden genomen. Het wordt zelfs nog erger. Mocht je na een jaar of tien je tuinbouwbedrijf verkopen, dan moet je de restwaarde van de (niet afgeschreven) kassen tot de grondwaarde rekenen. Hiermee komt de landbouwvrijstelling indirect zwaar onder druk te staan, omdat de waarde van grond wordt verhoogd met deze boekwaarde van de kassen.

Ik ga als adviseur flink aan de slag om de gevolgen van deze ingrijpende maatregel zo goed mogelijk te beperken. Wees in ieder geval zeer kritisch op de komende WOZ-aanslagen en maak zo nodig bezwaar tegen te hoge WOZ-waardes. Dit kan echt een verschil maken! De maatregel is ‘gelukkig’ alleen van toepassing op bv’s. Misschien moeten ondernemers met een bv weer eens nadenken over IB-ondernemerschap samen met de bv.

Wat is nu mijn verjaardagscadeau vragen jullie je af?

De creatieve adviseur in mij ziet hier een geweldige uitdaging om deze schadelijke maatregel voor jou tot een minimum te beperken. Deze maatregel is dus een ’cadeautje’ voor mij als tuinbouwadviseur!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Ronald Steenks

Ronald Steenks

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer