Creëer werkkapitaal met je bedrijfspand

Om het werkkapitaal te vergroten, kiezen bedrijven er soms voor om een pand dat ze bezitten te verkopen en terug te huren. Veel familiebedrijven hebben jarenlang bedrijfspanden op de balans staan, welke zijn afgeschreven. De boekwaarde van het pand is daardoor een stuk lager dan de werkelijke waarde van het pand. Bij verkoop ontstaat er een boekwinst en kan er in één keer kasgeld worden gegenereerd.

In sommige gevallen loont het dus om het pand te verkopen om zo de liquiditeitspositie en solvabiliteit te versterken. Je wilt wel de bedrijfsactiviteiten blijven voortzetten, dus besluit je het pand terug te huren (leasen). Deze mogelijkheid kan aantrekkelijk zijn als de leasekosten van het pand lager zijn dan het rendement dat met het verkregen geld wordt behaald.

Wat betekent dit voor de jaarrekening?

En gaan hier nog voordelen mee gepaard? Een ‘Sale en Leaseback’ transactie leidt niet direct tot afname van een balansactief. Dat is ervan afhankelijk of de transactie wordt geclassificeerd als financieel lease of als operationeel lease. Financieel lease wordt op de balans opgenomen, terwijl bij operationeel lease de maandelijkse huurkosten direct ten laste komen van het resultaat. De volgende kenmerken kunnen relevant zijn bij het al dan niet classificeren van een leasecontract als operationeel:

  • Het gehuurde kan niet met een optie worden teruggekocht na afloop van het huurcontract.
  • Het economische risico van het pand ligt bij de verhuurder.
  • Het totaal van de huur over de looptijd komt niet overeen met de verkoopprijs.

Bovenstaande kenmerken zijn in de meeste gevallen van toepassing, waardoor het nieuwe huurcontract operationeel lease is. Maar wat dan? De richtlijnen voor de jaarverslaggeving zeggen dat je niet zomaar alle boekwinst in één keer mag opnemen in de winst- en verliesrekening.

Reële waarde van het bedrijfspand

De moeilijkheid zit in de bepaling van de reële waarde van het pand. Is de verkoopprijs hoger dan de reële waarde, dan moet er een overlopend passief worden opgenomen in de balans. Het overlopende passief valt vervolgens vrij over de gehele looptijd van het contract. Dus aan het einde van de looptijd van het huurcontract is pas alle boekwinst gerealiseerd van de ‘Sale and Leaseback’. De gedachte hierachter is dat de kopende partij bereid is om meer geld te geven dan de marktprijs, in ruil voor een langdurig huurcontract en daarmee de zekerheid van toekomstige kasstromen. Het verschil tussen de reële waarde en de verkoopprijs kan voor de verkoper dus worden gezien als een soort tegemoetkoming voor hogere huur in de toekomst. Hierop is het toerekeningsbeginsel van toepassing, waardoor voorzichtigheidshalve een deel van de boekwinst pas in volgende jaren wordt verantwoord.

In sommige gevallen kan ook fiscaal de boekwinst naar latere jaren worden verschoven, door bijvoorbeeld het toepassen van een herinvesteringsreserve. Dat is een complex vraagstuk, maar je verlaagt daarmee wel de belastingdruk. En dat is prettig, want het cashgeld van de verkoopsom is inmiddels binnen! 

Benieuwd naar de mogelijkheden bij jouw onderneming? Neem dan contact op.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Harry van Vliet

Harry van Vliet

Controleleider
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer