Schenk je warm

Richting het einde van het jaar besluiten veel mensen om bedragen te gaan schenken. Niet alleen aan eigen (klein)kinderen, maar ook aan goede doelen. Als je zelf een goed jaar hebt gehad, is het niet meer dan fair dat je een ander die het wat minder heeft getroffen, hier ook een beetje van laat meegenieten.

Vervolgens is de vraag hoe die schenking moet worden vormgegeven. Daartoe bestaan verschillende methoden. Van belang is dan vaak of die schenking fiscaal aftrekbaar is. Door de fiscale aftrek wordt de netto last van de schenking lager. Veelal draai ik dit om: de aftrekbaarheid van een gift staat je toe om een hoger bedrag aan een goed doel te laten toekomen.

In de eerste plaats kun je als schenking gewoon eenmalig een bedrag overmaken naar het goede doel van je keuze. Sommigen doen dit liever in de vorm van een zogenaamde periodieke gift (ook wel lijfrenteschenking genoemd), waarbij men zich verplicht voor tenminste vijf jaar een vast bedrag te schenken. Het grote voordeel van een periodieke schenking is dat er geen aftrekdrempels bestaan. De aftrek wordt fictief verhoogd als men schenkt aan een culturele instelling. Op de website van het goede doel staat vermeld of hieraan wordt voldaan.

Bepaalde mensen schenken echter liever aan doelen die heel dicht bij ze staan, zoals een sportclub, buurtgezelschap, muziekvereniging of een schoolfonds. Schenkingen aan dit soort organisaties (die formeel als een vereniging gelden) zijn aftrekbaar als ze aan enkele voorwaarden voldoen. Aftrek is daarnaast alleen mogelijk als het een periodieke gift betreft, dus voor de duur van tenminste vijf jaar.

Als iemand in privé tegen hoge aftrekdrempels aanloopt of enkel laagbelast inkomen heeft, kan het doen van een gift aan een goed doel via de eigen bv een goed alternatief zijn.

Tenslotte zijn er mensen die vrijwilligerswerk doen voor een bepaalde instelling of vereniging en hierbij aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding. Het terugstorten van die vergoeding kan als een gift worden aangemerkt. Overigens hoef je dit kasrondje dan niet eens te maken, afzien van die vergoeding (bij voorkeur schriftelijk!) is al voldoende om de aftrek zeker te stellen.

Al met al zijn er dus best wat mogelijkheden om een schenking te doen. Ik heb gemerkt dat bij diverse supermarkten het doen van een schenking al heel gemakkelijk is gemaakt: je kunt na het inleveren van je lege flessen het statiegeldbonnetje aan het goede doel geven. Op de meeste plekken kan dit zelfs al digitaal. Een fiscale aftrek krijg je er niet voor, maar bij dergelijke bedragen is dat ook niet aan de orde. Tegenwoordig gaat mijn flessenbon dus standaard naar het goede doel.

Door te schenken laat je je goede hart spreken en op die manier krijg je toch een beetje een warm gevoel. En dat is nooit weg in deze tijd van het jaar.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Kees Kocks

Kees Kocks

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer