Verminder de belastingdruk met deze eindejaartips

Het eind van 2018 nadert met rasse schreden. Een goed moment om nog even stil te staan bij zaken die nog dit jaar geregeld kunnen worden om de belastingdruk te verminderen. In dit nieuwsbericht op onze website staan al 10 eindejaarstips. Hieronder volgen er nog meer.

Voorkom belastingrente

Over het bedrag van de aanslag inkomstenbelasting rekent de fiscus een rente van 4%. Over het bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting zelfs 8%. Dat is erg hoog, zeker in vergelijking met de rente die wordt vergoed op spaarrekeningen en deposito’s. Voorkom belastingrente door de voorlopige aanslag zo goed mogelijk in te schatten en controleer of de voorlopige aanslag overeenkomt met de werkelijk te verwachten resultaten. Vraag ook een nieuwe, lagere voorlopige aanslag aan als de huidige voorlopige aanslag te hoog is. ’Sparen’ bij de fiscus is namelijk niet meer mogelijk, de belastingdienst vergoedt over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.

Voorkom desinvesteringsbijtellingen

Ben je van plan een bedrijfsmiddel te verkopen? Ga dan na wanneer dit bedrijfsmiddel is aangeschaft. Wanneer korter dan vijf jaar geleden een investeringsaftrek voor dit bedrijfsmiddel is toegepast, kan het zijn dat je een deel van die aftrek weer moet terugbetalen. Ook wanneer je stopt met de onderneming kan een desinvesteringsbijtelling van toepassing zijn op de bedrijfsmiddelen die bij staking overgaan naar het privévermogen. Beoordeel dus eerst of de vijfjaarstermijn voorbij is. Zo niet, beoordeel dan of verkoop of staking kan worden uitgesteld.

Verlaag heffing in box 3

Het heffingsvrije vermogen per belastingplichtige bedraagt € 30.360 per 2019. Op het meerdere geldt een progressief toenemend fictief rendement. Het maximale fictieve rendement in 2019 bedraagt 5,6% en dat is aanzienlijk meer dan het werkelijk behaalde gemiddelde rendement. Verlaag het box 3 vermogen vóór 1 januari 2019 door bijvoorbeeld het betalen van kleine schulden en belastingaanslagen, het vooruitbetalen van hypotheekrente, het onderbrengen van vermogen in een bv en het doen van schenkingen. Bij de schenkingen kan het gunstig zijn om gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen, de eenmalig verhoogde vrijstellingen voor kinderen en/of de eigenwoningschenking. Is al eerder een verhoogde schenkingsvrijstelling gebruikt, dan kan het zijn dat nog een vrijgestelde inhaalschenking kan worden benut.

Maak een keuze tussen box 1 en box 3

Vanwege de huidige lage hypotheekrente en het relatief hoge forfaitaire rendement in box 3 kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de eigenwoningschuld niet meer in box 1 af te trekken maar deze in mindering te brengen op het belaste vermogen van box 3. Vanwege de afbouw van het tarief waartegen je de hypotheekrente in box 1 kan aftrekken (van 49,5% in 2018 naar 37,05% in 2023) zal het voordeel van deze herfinanciering in de toekomst toenemen.

Vraag btw terug op oninbare vorderingen

Heb je te maken met wanbetalers, dan heb je recht op teruggaaf van de btw tot uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van de rekening. Breng de wanbetalers in kaart en hou de termijnen in de gaten. Heb je zelf facturen ontvangen en deze nog niet betaald, terwijl de betalingstermijn al voorbij is? Dan moet je de btw die je destijds in aftrek hebt gebracht uiterlijk binnen één jaar na de uiterste betaaldatum weer terugbetalen aan de fiscus.

Over deze eindejaarstips en nog veel meer aandachtspunten informeren onze adviseurs je graag verder.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Coby Lems - Kreukniet

Coby Lems - Kreukniet

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer