Voordeel door verbreken fiscale eenheid VPB

Voor het schrijven van deze blog toonde ik wegens het ontbreken van inspiratie wat uitstelgedrag. Dus eerst met mijn kinderen (één die nog in de Sint gelooft en één die het geheim kent) het Sinterklaasjournaal gekeken. Op de stoomboot waren de Pieten alvast de cadeautjes aan het openmaken!

Dat bracht mij op een idee: kan ik alvast een fiscaal cadeautje voor 2018 bedenken en weggeven?

Verbreek de fiscale eenheid VPB en dien het verzoek in voor 1 januari 2019

Een moedervennootschap en een of meer dochtervennootschappen (waarvan de moedervennootschap minimaal 95% van de aandelen heeft), kunnen samen tot één fiscale eenheid VPB behoren. Hierbij worden de bv’s door de Belastingdienst gezamenlijk aangemerkt als één belastingplichtige.

De Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting kent voor 2019 twee tarieven. Het opstaptarief van 19% over de eerste € 200.000 en vervolgens 25% over de rest. Een fiscale eenheid kan dit opstaptarief maar één keer toepassen, of er nu twee of nog veel meer bv’s tot de fiscale eenheid behoren. Door de fiscale eenheid te verbreken of kleiner te maken, ontstaan meer belastingplichtigen die allemaal dat opstaptarief over de eerste € 200.000 kunnen toepassen. Voor iedere zelfstandig belastingplichtige bv kan zodoende maximaal € 12.000 VPB bespaard worden!

Dit kan nog oplopen door investeringen goed te plannen, zodat geprofiteerd kan worden van investeringsaftrek. Hoe hoger de investeringen per belastingplichtige (fiscale eenheid of zelfstandig belastingplichtige bv), hoe lager de investeringsaftrek. Met investeringsplanning kan voor iedere zelfstandig belastingplichtige bv nog maximaal € 3.900 extra bespaard worden.

Planning

Het verbreken van de fiscale eenheid vereist wel enige planning. Binnen de fiscale eenheid kan je winsten en verliezen van de bv’s onderling verrekenen, en over het saldo VPB betalen. Na verbreking kan dat niet meer. Maakt de ene bv na verbreking winst en de andere bv verlies, dan moet de winstgevende bv over zijn volledige winst VPB betalen. De verliesgevende bv moet wachten tot zij zelf winst maakt om het verlies te kunnen verrekenen.

Daarnaast zijn er verschillende ’antimisbruik bepalingen’ van toepassing bij het verbreken van de fiscale eenheid VPB. Laat ons daarom altijd even checken of deze van toepassing zijn als je van plan bent om te verbreken!

Tenslotte: als je wilt verbreken kan je daar niet met terugwerkende kracht om verzoeken. Zorg dat het verzoek tijdig, dus voor 1 januari 2019 gedaan wordt. Twijfel je na het verbreken, dan kan tot drie maanden daarna wel met terugwerkende kracht verzocht worden de fiscale eenheid weer te herstellen.

 

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Ad de Brabander

Ad de Brabander

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer