Wel eens van de middelingsregeling gehoord?

Zo niet, dan ben je niet de enige. In december 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën een rapport ’Evaluatie middelingsregeling’ naar de Tweede Kamer gezonden. Eén van de meest opvallende zaken uit de evaluatie vond ik het feit dat belastingplichtigen die recht hebben op een teruggave uit middeling, hier heel weinig gebruik van maken; slechts 15%. Dat wil zeggen dat 85% van de belastingplichtigen die daar recht op hebben geen gebruik van de middelingsregeling maken!

Wat is de middelingsregeling?

Belastingplichtigen met schommelende box 1 inkomens (de box van werk en woning) kunnen deze inkomens op verzoek met elkaar middelen. In de regel wordt deze middelingsregeling toegepast over een periode van drie aaneensluitende belastingjaren.

Voorbeeld:

  • in het eerste jaar is het box 1 inkomen € 0
  • in jaar twee € 20.000
  • in jaar drie € 100.000

Het inkomen in jaar drie zal dan voor een deel belast zijn tegen het hoogste belastingtarief, terwijl in jaar een geen belasting betaald wordt, en in jaar twee slechts tegen het laagste tarief. Door gebruik te maken van de middelingsregeling worden de inkomens van de drie jaren bij elkaar opgeteld en vervolgens over de drie jaren verdeeld. In dit voorbeeld dus elk jaar een inkomen van € 40.000. Vervolgens wordt per jaar opnieuw de belastingdruk berekend. Als dan blijkt dat de totale belasting lager is dan in de oorspronkelijke situatie, dan ontvangt de belastingplichtige op verzoek het meerdere terug van de Belastingdienst. Er is wel een drempel van €554 van toepassing.

Plan je middeling

Let wel, alleen op initiatief van de belastingplichtige wordt een verzoek tot middeling in behandeling genomen door de Belastingdienst. De Belastingdienst zelf constateert weliswaar dat er weinig of geen gebruik van de regeling wordt gemaakt, maar zal dit niet voor de belastingplichtige voorrekenen en aanbieden. Dat kan eigenlijk ook niet, want middeling kan een onderdeel vormen van de planning van de belastingplichtige. Bijvoorbeeld als middeling over de jaren twee, drie en vier meer kan opleveren dan over de jaren een, twee en drie.

Het is uiteraard niet de taak van de Belastingdienst om zich met planningszaken te bemoeien. Die taak is weggelegd voor de belastingplichtige zelf en voor zijn of haar belastingadviseur.

 

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Theo Ebens

Theo Ebens

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer