Raak niet overstuur van een overuur

Mijn collega salarisadviseurs hebben de traditioneel ‘knotsgekke’ maand januari weer met glans doorstaan. Elk jaar voeren zij de door de overheid en cao partijen geïntroduceerde nieuwigheden op het gebied van loonheffingen, pensioenen en arbeidsvoorwaarden, correct door in de nieuwe salarisberekeningen van vele duizenden werknemers. Daarbij ontkomen de dames en heren er niet aan om wat langer door te werken dan normaal. Ook in weekends wordt extra gewerkt. De salarisadviseurs weten dat dit inherent is aan het door hen gekozen vak en je hoort ze dan ook niet klagen. Maar hoe ga je als werkgever nu eigenlijk om met die extra gewerkte uurtjes? En hoe zit het met de vergoeding?

Misverstand

Over overwerk bestaan veel misverstanden, je zult er in de wet geen regels voor vinden. Er is sprake van overwerk als de werknemer langer werkt dan de overeengekomen (of de in jouw onderneming gebruikelijke) arbeidstijd. Of en hoeveel vergoeding van toepassing is voor het verrichten van overwerk zal zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, de cao of het personeelshandboek.

Is jouw onderneming gebonden aan een cao en is in deze cao een overwerkregeling opgenomen? Let dan goed op hoeveel uur als de gebruikelijke arbeidstijd wordt beschouwd. Werkt jouw werknemer structureel meer dan de aangegeven fulltime uren dan ben je als werkgever waarschijnlijk verplicht over de extra gewerkte uren overwerktoeslag te betalen.

Vakantietoeslag over overwerk

Sinds 1 januari 2018 is wettelijk bepaald dat werknemers recht hebben op de berekening van vakantietoeslag over de aan hen betaalde overuren. Van deze regel kan alleen - in het nadeel van de werknemer - worden afgeweken als op de arbeidsovereenkomst een cao van toepassing is waarin de betaling van vakantietoeslag over overwerk is uitgesloten. Dit is bijvoorbeeld geregeld in de cao’s Glastuinbouw, Metaal & Techniek, Bouw en Infra en Beroepsgoederenvervoer. In alle andere gevallen heeft de werknemer recht op betaling van vakantietoeslag over het aan hem betaalde overwerk.

Tijd voor tijd

Mijn collega’s werken op basis van tijd-voor-tijd. Zij nemen de extra gewerkte uren op tijdens rustigere salarisperioden verderop in het jaar. Ook voor tijd-voor-tijd regelingen gelden sinds vorig jaar strengere richtlijnen. Het is alleen nog mogelijk tijd-voor-tijd-regelingen te hanteren als hiervoor in de cao een regeling is getroffen, of zolang het gemiddelde uurloon niet onder het minimumloon uitkomt. Dit laatste kun je controleren door het bruto salaris te delen door het aantal contracturen plus de extra gewerkte uren.

Bijvoorbeeld: bedraagt het bruto loon van jouw werknemer € 1.700,- per maand en heeft hij in een maand 174 contracturen plus 20 extra (tijd voor tijd) uren gewerkt? Dan is zijn gemiddelde uurloon € 8,76. Dit is minder dan het wettelijk minimum uurloon van € 9,33. Er moeten in dit geval tijd-voor-tijd uren worden uitbetaald om ervoor te zorgen dat de werknemer niet onderbetaald wordt.

Controleer dus nog eens goed of binnen jouw onderneming duidelijke regels van toepassing zijn voor de tijd-voor-tijd-regeling, de betaling van overuren en de betaling van vakantietoeslag over deze uren. In onze modellenshop vind je voorbeelden van arbeidsovereenkomsten waarin artikelen met betrekking tot overwerk en vakantietoeslag zijn opgenomen. En kom je er niet uit? Ik help je graag op weg.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Leon Nolten

Leon Nolten

HR adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer