Werkruimte en de DGA: is er nog fiscaal voordeel te behalen?

Veel ondernemers hebben een werkruimte in hun eigen woning. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2018 ongeveer 44% van de zelfstandigen, waaronder DGA’s, thuiswerken. Bij de keuze voor een kantoor of werkruimte thuis worden de voor- en nadelen naast elkaar gezet. Thuiswerken zorgt bijvoorbeeld voor besparing van huur- en reiskosten, maar de vraag is of een werkruimte in de eigen woning professioneel overkomt en of je daarmee snel een groot netwerk kan opbouwen. Uiteindelijk komen bij deze keuze ook fiscale aspecten aan de orde.

Recent kwam een aantal DGA’s met onderstaande vragen bij mij terecht, omdat de fiscale regels met betrekking tot de werkruimte ingewikkeld kunnen zijn. Ik beantwoord de vragen in deze blog.

 • Welke kosten van de werkruimte zijn aftrekbaar?
 • Is het mogelijk btw terug te vragen voor die kosten?

Onderscheid kwalificerende en niet-kwalificerende werkruimte

Een kwalificerende werkruimte is een zelfstandig gedeelte van de eigen woning die in principe beschikt over een eigen opgang of ingang en eigen sanitair. Deze werkruimte mag worden verhuurd aan een derde. Bovendien moet de DGA minimaal 70% van zijn inkomen vanuit de werkruimte verdienen.

Bij een kwalificerende werkruimte kan het bijvoorbeeld gaan om een tuinhuis of een schuur in de tuin. Een slaapkamer of een zolderkamer is, gezien bovenstaande eisen, in principe een niet-kwalificerende werkruimte.

Fiscale gevolgen kwalificerende werkruimte

 1. De DGA moet zakelijke huur in rekening brengen aan de bv. Deze huur wordt bij de DGA belast in box 1 als resultaat uit terbeschikkingstelling (tbs). De huurkosten zijn bij de bv aftrekbaar.
 2. Een kwalificerende werkruimte valt niet meer onder de eigenwoningregeling.
 3. Eventuele hypotheekrente en overige kosten mag de DGA in box 1 aftrekken van zijn resultaat.
 4. Bij verkoop van de woning is de verkoopwinst die wordt gerealiseerd op de werkruimte in box 1 belast.
 5. De btw op bouw- en/of aanschafkosten en jaarlijkse kosten van een werkruimte kunnen onder voorwaarden worden teuggevraagd.

Bovenstaande punten 1 tot en met 3 leveren jaarlijks een ‘beetje’ aftrek op. Door de stijgende huizenprijzen kan punt 4 leiden tot een fiscaal pijnlijk afrekenmoment. Punt 5 maakt dat de regeling voor de btw fiscaal aantrekkelijk blijft.

Fiscale gevolgen niet-kwalificerende werkruimte

 1. Een eventuele huur die door de bv wordt betaald aan de DGA voor het gebruik van de werkruimte vormt belastbaar loon voor de DGA. Deze loonkosten zijn bij de bv aftrekbaar.
 2. Een niet-kwalificerende werkruimte valt onder de eigenwoningregeling.
 3. De kosten van een niet-kwalificerende werkruimte zijn niet aftrekbaar.
 4. Een eventuele verkoopwinst wordt niet belast.
 5. Ook bij een niet-kwalificerende werkruimte kan de btw op bouw- en/of aanschafkosten onder voorwaarden worden teruggevraagd.

Bij een niet-kwalificerende werkruimte kan voor de btw voordeel worden behaald. Hiervoor moet de bv huur betalen voor het gebruik van de werkruimte. Over deze huur (vergoeding) moet dan loonbelasting worden ingehouden. In de praktijk ontstaat over de btw-teruggave voor een niet-kwalificerende werkruimte snel een discussie met de fiscus. De fiscus neemt, in afwijking van de jurisprudentie, onterecht het standpunt in dat alleen een kwalificerende werkruimte in aanmerking komt voor de btw teruggaaf.

Conclusie voor- en nadelen werkruimte in eigen woning

Bovenstaande maakt duidelijk dat een eenvoudige beslissing voor werkruimte in eigen woning de deur opent naar fiscaal ingewikkelde regels. In bepaalde gevallen gaat dit gepaard met een pijnlijk afrekenmoment.

De uitwerking van de regeling is voor de inkomstenbelasting en de btw verschillend. Neem voor jouw specifieke situatie contact met ons op! Wij regelen het graag voor jou, zodat je vanuit jouw eigen woning kan ondernemen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Onur Sahin

Onur Sahin

Belastingadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer