Woning verhuren via Airbnb? Dit zijn de fiscale gevolgen

De laatste jaren wordt er veel geschreven over de verhuur van woningen via Airbnb. Meestal ging het erover hoe onze hoofdstad overspoeld werd door toeristen met rolkoffers. Met alle coronabeperkingen is dat wel wat minder geworden en ik hoop dat we in de toekomst weer vrijer kunnen reizen. In deze blog licht ik de fiscale gevolgen van de verhuur van een woning toe. De toeristenbelasting, die per gemeente verschilt, blijft in deze blog buiten beschouwing.

Verhuur eigen woning

De hoofdregel voor tijdelijke verhuur van je eigen koopwoning is dat de opbrengst van de huur voor 70% bij je inkomen uit werk en woning wordt opgeteld. De bijtelling van het eigenwoningforfait en de renteaftrek van de eigenwoningschuld blijven hetzelfde als voor de verhuur.

Twee jaar geleden is door de rechtbank uitspraak gedaan in een zaak waarbij een tuinhuis, dat onderdeel was van de eigen woning, via Airbnb werd verhuurd. In deze zaak werd een tuinhuis van een woning drie weken lang verhuurd voor € 3.564.

De verhuurder stelde dat zij geen 70% van de winst van de verhuur als inkomen uit werk en woning hoefde aan te geven, omdat zij niet de hele woning verhuurde. De Rechtbank en het Gerechtshof gaven de verhuurder gelijk. Deze maand kwam de Hoge Raad echter tot een andere conclusie. Volgens de Hoge Raad is het onaanvaardbaar dat gedeeltelijke verhuur anders belast wordt dan de verhuur van het hele huis. 70% van de verhuuropbrengst moet dus wel als inkomen worden aangegeven.

De ontvangen huur mag eerst nog wel worden verminderd met gemaakte kosten zoals:

  • gas- en elektraverbruik
  • kosten van ontbijt
  • schoonmaken en wassen van het beddengoed
  • advertentiekosten
  • provisiekosten.

Onderhoudskosten, afschrijvingskosten en vaste lasten mogen niet worden afgetrokken van de ontvangen huur.

Verhuur andere woning

Bezit je een woning die niet je hoofdverblijf is, dan behoort deze woning waarschijnlijk tot je box 3 vermogen. Een woning die in box 3 valt, wordt forfaitair belast met het voor jou geldende box 3 tarief. Kosten zijn niet aftrekbaar, de schuld die is aangegaan voor de verhuurde woning kan in box 3 worden aangegeven en verminderd het box 3 vermogen.

Als er sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer, dan kan de opbrengst van de verhuur van een woning in box 1 vallen. Het is afhankelijk van de omstandigheden wanneer verhuur van een woning normaal vermogensbeheer te buiten gaat.

Omdat het van de feiten afhankelijk is hoe een verhuurde woning belast moet worden, is het niet altijd duidelijk hoe je jouw inkomsten uit de verhuur van een woning moet aangeven. Twijfel je? Laat dan je gegevens achter bij deze blog of neem contact met ons op!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Martin Boekestijn

Martin Boekestijn

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer