Werk aan je privacy

Het recht op privacy is een groot goed. Zodanig zelfs dat het is verankerd in onze Grondwet en het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens. Het recht op privacy moet ervoor zorgen dat je ongestoord kan genieten van je privéleven en dat je zelf bepaalt wie welke informatie over jou verkrijgt. In het huidige informatietijdperk is dit lastig. Sommigen gaan hier soepel mee om en plaatsen hun gehele leven op social media. Anderen proberen dit toch tot een minimum te beperken, internet heeft immers gemakkelijke zoekfuncties en een onbeperkt geheugen.

Privacy van bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap

Met het recht op privacy in het achterhoofd, is het toch moeilijk voor te stellen dat een bestuurder van een vennootschap met de volledige naam in diverse openbare registers moet staan. Hetzelfde geldt voor een enig aandeelhouder van een vennootschap. In sommige gevallen is het zelfs noodzakelijk openbaar inzicht te geven in het salaris en daarmee samenhangende arbeidsvoorwaarden die je als bestuurder ontvangt. Aan de hand hiervan is het vaak niet lastig meer om verdere informatie los te peuteren, zoals adres, huwelijkse staat, waarde van de eigen woning en bezit van overig vastgoed. Niet dat dit alles zo nodig geheim moet blijven, maar het is geen fijne gedachte dat deze informatie ook terecht kan komen bij mensen met kwade bedoelingen.

Wat kun je doen?

Het is daarom geen wonder dat de laatste tijd ondernemers en vermogende particulieren steeds vaker hun best doen de hoeveelheid informatie te beperken die over hen in openbare registers staat. Daartoe bestaan gelukkig diverse mogelijkheden. Denk daarbij aan het tot stand brengen van meerdere aandeelhouders door uitgifte van één speciaal aandeel. In de Kamer van Koophandel vervalt dan de registratie van de enig aandeelhouder. Ook is het verstandig in de naam van de persoonlijke vennootschap niet de eigen achternaam te laten terugkomen. Sommigen zorgen er al voor dat hun beleggingsvermogen is ondergebracht in een beleggings-CV of een Fonds voor Gemene Rekening (FGR). Beide entiteiten hebben namelijk geen verplichting om een jaarrekening te publiceren. Op die manier ziet de buitenwereld niet hoeveel vermogen wordt belegd en welk rendement je hiermee behaalt. Een zogenaamde pensioen-BV kan ook van een publicatievrijstelling gebruikmaken, zodat het pensioenvermogen hierin niet zichtbaar is. Omvangrijke vastgoedportefeuilles zet men vaak op naam van een stichting, die vervolgens het beheer verzorgt. De achterliggende anonieme certificaathouder houdt dan nog steeds het belang bij de waarde van het vastgoed. Tenslotte kun je bij een vennootschap van beperkte omvang gebruikmaken van de mogelijkheid de jaarrekening te publiceren als ‘klein’ of ‘micro’. De informatiewaarde van de publicatiestukken is in die gevallen minimaal, alleen fervente financiële puzzelaars kunnen er dan nog iets van maken.

Al deze methoden zorgen ervoor dat je een rookgordijn optrekt voor je vermogen. Daarmee ben je voor derden minder goed zichtbaar. Richting de Belastingdienst gebeurt er verder overigens niets: je moet nog steeds regulier opgave doen van vermogen en de inkomsten hieruit.

Kortom: maak gebruik van je recht op privacy. Niet iedereen hoeft namelijk te weten dat je niets te verbergen hebt.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Kees Kocks

Kees Kocks

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer