Premievermindering voor werkgevers bij langdurig verzuim

De toekomst ziet er zonniger uit voor (met name) kleine werkgevers; het kabinet komt met een pakket maatregelen die het makkelijker, duidelijker en goedkoper maakt om loon door te betalen bij ziekte.

Wat zijn de huidige regels bij langdurig verzuim?

Langdurig verzuim is een enorme kostenpost voor werkgevers. Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt, is de werkgever verplicht om het loon tijdens arbeidsongeschiktheid gedurende twee jaar door te betalen. Tijdens deze periode moet de werkgever zich ook inzetten voor de re-integratie van de werknemer. Wanneer het UWV na twee jaar oordeelt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen, kan dit leiden tot een loonsanctie. Dat kan betekenen dat de werkgever nog een jaar het loon van de werknemer moet doorbetalen en de re-integratie moet voortzetten.

Welke problemen ondervinden werkgevers bij arbeidsongeschiktheid?

Veel kleine werkgevers vinden de loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid disproportioneel. Kleine werkgevers staan voor dezelfde verplichtingen als grote werkgevers, terwijl grote werkgevers in de praktijk veel meer financiële mogelijkheden hebben om aan deze verplichtingen te voldoen.

Bovendien ervaren werkgevers onzekerheid, omdat ze vaak onvoldoende ervaring hebben met langdurig ziekteverzuim om te weten wat er in deze situatie van hen verwacht wordt. Het is als werkgever lastig in te schatten wanneer je de re-integratie op de juiste wijze oppakt.

Daarnaast kunnen werkgevers een gebrek aan inzicht ervaren. Het is veelal onduidelijk hoe en waarom het UWV een beslissing neemt over het wel of niet opleggen van een loonsanctie. Het oordeel van de verzekeringsarts van het UWV kan afwijken van het advies van de bedrijfsarts. Dus zelfs wanneer je als werkgever precies doet wat de bedrijfsarts zegt, kan dit toch leiden tot een loonsanctie van het UWV.

Het kabinet erkent deze zorgen van, met name de kleine ondernemers, nu. Daarom is er een wetsvoorstel gepubliceerd dat werkgevers ontlast bij langdurig arbeidsongeschikte werknemers.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Vanaf 2021 krijgen alle werkgevers een financiële tegemoetkoming in de vorm van premievermindering. Deze korting kunnen werkgevers toepassen op de door hen af te dragen Arbeidsongeschiktheidsfonds-premie (Aof). Doordat de voorgestelde premiekorting voor elke werkgever, dus ongeacht de omvang, gelijk is, profiteren kleine werkgevers relatief meer dan grote werkgevers. Op termijn (uiterlijk per 2024) zal deze premiekorting worden vervangen door een Aof-premie die onderscheid maakt tussen grote en kleine werkgevers.

Daarnaast wordt het medisch advies van een bedrijfsarts leidend bij het oordeel van het UWV. Door deze maatregel kan het UWV geen loonsanctie meer opleggen wanneer de werkgever het medische advies van de bedrijfsarts heeft gevolgd.

Kortom, de overheid lijkt op de goede weg om werkgevers te ondersteunen bij langdurig ziekteverzuim. Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter internetconsultatie. Tot 16 juli 2019 heb je op deze website de mogelijkheid om een reactie geven op het wetsvoorstel. De verwachting is dat het wetsvoorstel per 1 januari 2021 in werking zal treden.

Heb je vragen over deze maatregelen of zelf hulp nodig bij een langdurig zieke werknemer, neem dan contact met mij op of laat je gegevens achter bij deze blog.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer