Maak jij optimaal gebruik van beschikbare subsidies?

Maak jij optimaal gebruik van fiscale investeringssubsidies voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting? En weet jij wanneer je in aanmerking komt voor een fiscale investeringssubsidie en hoe je die moet aanvragen? Doe jezelf niet tekort! Ik leg de regelingen kort uit.

EIA en MIA\Vamil

Voor investeringen vanaf € 2.500 in nieuwe energie en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kent de overheid drie regelingen die de investering fiscaal voordelig maken:

  • Regeling Energie Investeringsaftrek (EIA)
  • Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  • Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

EIA

Door gebruik te maken van de EIA kun je 45% van het investeringsbedrag in bedrijfsmiddelen die aan de EIA energielijst 2019 (zie RVO.nl) voldoen, en waarvoor een EIA-verklaring is ontvangen, van de fiscale winst aftrekken. Ook voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die je alleen daarvoor gebruikt, vallen onder deze investering(en). Afhankelijk van in welk tarief je valt voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, kan dit een behoorlijk belasting- en liquiditeitsvoordeel opleveren.

MIA

Door gebruik te maken van de MIA kun je 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste brengen van de winst, over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. De MIA kan naast de Vamil toegepast worden op investeringen die beginnen met code A, B, D, E, F of G. Deze codes vindt je terug op de Milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de soort investering die je doet. In de Milieulijst is terug te vinden voor welk percentage een investering in aanmerking komt. De MIA moet vooraf gemeld worden bij de RVO.

Vamil

De Vamil maakt het mogelijk om 75% van de investering op een willekeurig moment af te schrijven. De Vamil kan naast de MIA toegepast worden op investeringen die beginnen met code A, B, C of F. Deze codes vindt je terug op de Milieulijst. Door af te schrijven in het jaar waarin dit het beste uitkomt, verminder je de fiscale winst. De toekomstige afschrijvingen worden door het toepassen van de Vamil naar voren gehaald, waardoor er een liquiditeit- en rentevoordeel behaald wordt.

Als je voldoet aan de voorwaarden, kunnen de Vamil en de MIA gelijktijdig toegepast worden op dezelfde investeringen. Als op een bedrijfsmiddel al een MIA is aangemeld, dan kan niet voor datzelfde bedrijfsmiddel ook geopteerd worden voor een EIA, en vice versa. Wel is toegestaan om een investering op te splitsen in een EIA- en een MIA-deel. Dat kan interessant zijn, omdat het voordeel van EIA groter is dan het voordeel van MIA. Daarnaast kan de EIA niet samen met een investeringssubsidie duurzame energie toegepast worden.

Aanvraag subsidie

Het aanvragen van deze subsidies verloopt via het eLoket op MijnRVO.nl. Jouw Ruitenburg adviseur kan de aanmelding ook voor je regelen, omdat Ruitenburg beschikt over een eHerkenningscertificaat.

Eerder ontvangen subsidies (behalve exploitatiesubsidies) op een investering waarvoor je EIA, MIA of Vamil aanvraagt, moeten in mindering gebracht worden op de investeringskosten. De EIA, MIA en/of Vamil moet toegepast worden in de belastingaangifte die betrekking heeft op het jaar van investeren.

De belastinginspecteur kan afwijken van de toegepaste EIA, MIA en/of Vamil als de RVO de investering niet passend vindt binnen de geldende regels. De RVO controleert namelijk steekproefsgewijs of aanmeldingen voldoen aan de voorwaarden en technische eisen van de EIA, MIA/Vamil.

Te laat is te laat

Je moet de EIA, MIA en/of Vamil aanvragen binnen drie maanden nadat de verplichting tot koop is aangegaan. Er geldt geen coulancetermijn: te laat is te laat! De datum waarop de koopovereenkomst is getekend is bijvoorbeeld een startpunt voor het aangaan van een verplichting. Maar ook de datum van een (schriftelijke) acceptatie van een geldige offerte of een mondelinge aanvaarding.

Voor voortbrengingskosten, waaronder eigen personeel- en materialen en onder regie uitgevoerde werkzaamheden door derden, geldt een andere termijn. Deze kosten moet je melden binnen drie maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Deze termijn geldt dan weer niet als het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik wordt genomen. In die situatie moet de melding binnen drie maanden na ingebruikname gedaan worden. Meld de aangegane verplichting dus zo snel mogelijk bij jouw adviseur, zodat je niets misloopt!

Wil je meer weten over deze regelingen, neem dan contact met me op.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Marco Taag

Marco Taag

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer