Minder box 3-heffing betalen: zo doe je dat!

Je betaalt box 3-heffing over onder andere spaargeld en beleggingen. Box 3-heffing wordt forfaitair berekend. Dat wil zeggen: het bedrag dat je betaalt hangt niet af van het werkelijke rendement op je vermogen, maar is bepaald door de wetgever. Over dat forfaitair rendement betaal je vervolgens 30% heffing.

Fortfair rendement 2019

Vermogen tot € 30.360 is vrijgesteld van box 3-heffing. Voor het meerdere is het forfaitair rendement voor 2019 als volgt vastgesteld:

€ 0 – € 71.650                       -> 1,935%  (* 30% heffing = 0,5805% van het vermogen)
€ 71.650 – € 989.736             -> 4,451%  (* 30% heffing = 1,3353% van het vermogen)
€ 989.737 en meer                -> 5,6%      (* 30% heffing = 1,68% van het vermogen)

Als je een fiscaal partner hebt, dan kan je op het (gezamenlijk) vermogen twee keer de vrijstelling toepassen. Daarna twee keer de schijf van €71.650, et cetera.

Minder box 3-heffing betalen

Box 3-heffing pakt heel nadelig uit bij lage rendementen op je vermogen. Beleg je niet en spaar je vooral, dan behaal je na betaling van de box 3-heffing zelfs een negatief rendement. Een handige manier om box 3-heffing te besparen, is spaargeld of beleggingen storten in een (spaar-)bv of fonds voor gemene rekening. Je betaalt dan vennootschapsbelasting en box 2-heffing over het werkelijk behaalde rendement.

Rekenvoorbeeld box 3

Stel dat je in box 3 samen met je partner een vermogen hebt van € 704.020, waarop je een rendement behaalt van 0,3%. Van dit bedrag valt € 500.000 in de tweede schijf van box 3.

Het rendement op deze € 500.000 euro bedraagt dan € 1.500 euro, de box 3-heffing € 6.676. Een fors negatief rendement!

Stort je deze € 500.000 in een bv of fonds voor gemene rekening, dan betaal je over deze € 1.500 op basis van de tarieven 2019 een bedrag aan vennootschapsbelasting van € 285 en later nog eens € 304 aan box 2-heffing. Een totale heffing van € 589. Een forse besparing ten opzichte van box 3!

Bv of fonds voor gemene rekening oprichten

De peildatum van je box 3-vermogen is 1 januari. Om box 3-heffing in 2020 te voorkomen, moet je dus zorgen dat je voor die datum een bv of fonds voor gemene rekening hebt opgericht. Daarnaast moet het kapitaal dat je erin wilt storten er voor die datum in gestort zijn.

Gevolgen te laat oprichten

Richt je de bv of het fonds voor gemene rekening laat in het jaar op, dan kan het zijn dat het niet meer lukt om op tijd een bankrekening te openen. Het is dan niet mogelijk om voor 1 januari het vermogen dat je niet meer in box 3 wil laten belasten, op de bankrekening van de bv of het fonds voor gemene rekening te storten.

Een voorbeeld van hoe dit al eens fout ging: een man richtte een bv op en was te laat met het openen van een bankrekening. Om het vermogen uit box 3 te krijgen stortte hij eind december agio (een extra storting bovenop het aandelenkapitaal) op de derdenrekening van de notaris die de bv had opgericht. De belastinginspecteur stelde vervolgens dat het bedrag van de agiostorting van € 1.500.000 per 1 januari nog behoorde tot het box 3-vermogen van de man. Zowel de rechtbank als het Hof (in hoger beroep) gaven de belastinginspecteur gelijk.

Omdat de oprichtingsakte van de bv niets meldde over de € 1.500.000, had de man een onverplichte storting op de derdenrekening van de notaris gedaan: hij had een box 3-vordering op de notaris gekregen. Had hij op tijd een bankrekening voor de bv geopend en hierop gestort, dan was het gewoon goed gegaan!

Heb jij veel vermogen in box 3?

Heb jij een behoorlijk box 3-vermogen, bespreek dan op tijd met je adviseur of het zin heeft een spaar-bv of fonds voor gemene rekening op te richten. Wij begeleiden je graag met het oprichten ervan en het op tijd storten van vermogen in de bv of het fonds.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Ad de Brabander

Ad de Brabander

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer