Check je voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Bron: SRA

Heb je een bv, dan heb je als het goed is een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VPB) ontvangen of je ontvangt deze binnenkort. Check of de voorlopige aanslag klopt en of de te betalen belasting ongeveer overeenkomt met wat je verwacht. Dit om mogelijke te betalen belastingrente te voorkomen.

Wijzigen voorlopige aanslag

Wijkt de voorlopige aanslag af van wat je verwacht, wijzig deze dan voor 1 mei van dit jaar. Dit is met name van belang als je een hogere winst verwacht. Op deze manier voorkom je dat je belastingrente moet betalen.

Wanneer belastingrente?

  • Je betaalt belastingrente als de fiscus jouw aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. Je betaalt rente over het bedrag dat je aan belasting moet betalen.
  • Je betaalt geen belastingrente als je voor 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en de fiscus de gegevens uit jouw aangifte ongewijzigd overneemt.
  • Je betaalt geen belastingrente als je voor 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en de fiscus deze oplegt overeenkomstig jouw opgave.

Let op! Het voorkomen van te betalen belastingrente is van belang omdat deze momenteel 8% bedraagt.

Over welke periode?

Je betaalt belastingrente vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar tot zes weken na de dagtekening op de aanslag. Doet de fiscus er langer over dan drie maanden om een aanslag op te leggen en neemt men de aangifte ongewijzigd over, dan betaal je rente over maximaal 19 weken na ontvangst van jouw aangifte. Vraag je om een voorlopige aanslag en legt de fiscus die op overeenkomstig het verzoek, dan betaal je belastingrente tot maximaal 14 weken na ontvangst van het verzoek.

Tip! Vraag ook een voorlopige aanslag als je die niet hebt ontvangen en verwacht dat jouw bv wel belasting moet betalen, bijvoorbeeld na een verliesperiode.

Heb je vragen over jouw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting, neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.