Subsidies voor investering in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

Het ministerie van Economische Zaken stelt voor de subsidiemodule ‘Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)’ €15.000.000,- beschikbaar in 2020. Deze subsidie was voorheen bekend als EHG, IMM en IRE. In dit bericht informeren we je over de mogelijkheden voor het aanvragen van deze subsidies.

Glastuinders kunnen de subsidie van 2 maart tot en met 30 juni 2020 aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Vraag je deze subsidie aan, dan krijg je maximaal 25% van de investeringskosten die onder de subsidie vallen gesubsidieerd. Per investering is wel een minimum en maximum subsidiebedrag vastgesteld.

De volgende investeringen komen in aanmerking voor subsidie:

  • Tweede energiescherm (geen gevelscherm, verduisteringsscherm of lichtafschermingsscherm). Eisen scherm:
    >45% energiebesparing
    <25% lichtafscherming
    er is al een 1e energiescherm met min. 35% energiebesparing
  • Aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster.
  • Aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of –cluster.
  • Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd.

Investeringen in upgrade warmtekrachtkoppeling

Sommige bedrijven investeren in het verbeteren van het rendement van de warmtekrachtkoppeling (WKK) via een upgrade. Deze upgrade kan voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) in aanmerking komen, afhankelijk van de besparing per geïnvesteerde euro. De revisie van de WKK, die veelal gelijktijdig wordt uitgevoerd, valt niet onder de EIA.

Stimulering Duurzame Energie (SDE+)

Dit voorjaar wordt de SDE-subsidie opengesteld van 17 maart tot 2 april. Er is voor deze ronde een totaalbudget van € 2 miljard beschikbaar. De SDE+ subsidie staat open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

De openstellingsronde heeft meerdere fases met oplopende subsidiebedragen. 

17 maart - 23 maart  Aanvragen tot een maximale vergoeding van € 0,07 per kWh    
 23 maart - 30 maart Aanvragen tot een maximale vergoeding van € 0,08 per kWh
 30 maart - 2 april           Aanvragen tot een maximale vergoeding van € 0,13 per kWh

Teruggaaf energiebelasting en een WOZ object

Het samenvoegen van twee naast elkaar gelegen locaties tot een WOZ object, de zogenaamde complexbenadering, bestaat al. Hiermee worden twee fysieke aansluitingen administratief gezien gesommeerd, waardoor slechts één keer de degressieve energiebelastingstaffel wordt toegepast en je jaarlijks energiebelasting bespaart.

Inmiddels is er een rechterlijke uitspraak waarbij locaties die niet direct naast elkaar liggen, ook als een WOZ object worden gezien. Voorwaarde daarbij is wel dat de verschillende locaties dezelfde gebruiker hebben (bijvoorbeeld een exploitatie bv) en dezelfde eigenaar (bijvoorbeeld een onroerend goed bv). Ook moeten de locaties één organisatorisch doel dienen. In de rechterlijke uitspraak bedroeg de onderlinge afstand tussen de locaties maximaal 800 meter. De rechtbank oordeelde dat de afstand niet zo groot is, dat van een samenstel redelijkerwijs geen sprake kan zijn.

Voor de tuinbouw zit in deze complexbenadering wel een addertje onder het gras. Het elektriciteitstarief is degressief, maar het verlaagde (tuinbouw)tarief voor aardgas is door de verhoging van de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) per 1 januari 2020 niet meer degressief. Dit kan leiden tot een verhoging van de energiebelasting bij clustering. Per casus moet daarom bekeken worden of het gunstig uitpakt.

De WOZ-aanslag valt binnenkort op de deurmat. Zorg dat je bovenstaande optie goed in beeld hebt voordat je bezwaar indient.

MEI Regeling

De subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) 2020 is voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in een duurzaam energiesysteem. Het gaat om investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen. Van 1 april tot 30 april 2020 is deze subsidieregeling open. Heb je plannen op dit gebied, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Wil je gebruik maken van een subsidieregeling?

Of wil je meer informatie voordat je een besluit neemt? Schroom niet contact met ons op te nemen! Wij adviseren en helpen je graag.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.