Coronavirus - Betalingsuitstel bij Belastingdienst

Ondernemers die in financiële problemen komen door het coronavirus en hierdoor een aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting niet meer (geheel) kunnen voldoen, krijgen direct uitstel van betaling als ze de Belastingdienst daar per brief om verzoeken. Wil je langer dan drie maanden uitstel, dan is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Deze informatie hoeft pas aan het eind van deze drie maanden verstrekt te worden. Welke informatie verstrekt moet worden, wordt later bekend gemaakt. De eis van een deskundigenverklaring is vervallen.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%. Ook het tarief van de belastingrente bij aanslagen die na de aanslagtermijn worden opgelegd gaat tijdelijk naar bijna 0%. 

Voor rechtspersonen kan het wenselijk zijn bij een verzoek voor een betalingsregeling ook meteen een melding betalingsonmacht voor de btw, loonheffingen en/of pensioenpremies te doen. Hiermee voorkom je aansprakelijkheid van de bestuurder voor de niet-betaalde bedragen, als jouw onderneming de belastingen na afloop van de uitsteltermijn niet kan voldoen. Deze melding moet ‘onverwijld’ worden gedaan, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat de belasting of premies oorspronkelijk betaald hadden moeten zijn. Als de betalingsonmacht pas blijkt na afloop van de uitsteltermijn, is melding van betalingsonmacht dus te laat. In het verzoek dat je indient voor uitstel van betaling kan je voor de belastingen een zin toevoegen dat het verzoek ook als melding betalingsonmacht moet worden aangemerkt. Voor de pensioenpremies moet je gebruik maken van het formulier dat de Belastingdienst voorschrijft.

In sommige gevallen zal het wenselijk zijn (ook) een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 neerwaarts bij te stellen, omdat een lager resultaat wordt verwacht. Wij kunnen je uiteraard met al het bovenstaande helpen.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.