Betalingsuitstel bij Belastingdienst

Ondernemers die in financiële problemen komen door het coronavirus en hierdoor bepaalde belastingaanslagen niet meer kunnen voldoen, krijgen direct uitstel van betaling als ze de Belastingdienst daarom verzoeken. Dit uitstel geldt voor aanslagen:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • kansspelbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurdersheffing
 • energiebelasting en andere milieubelastingen.

Uitstel kan online aangevraagd worden via de website van de Belastingdienst, of per brief. Daarna wordt direct 3 maanden uitstel verleend voor alle hierboven genoemde belastingaanslagen. Ook voor belastingaanslagen die worden opgelegd nadat het verzoek is ingediend, geldt automatisch uitstel van betaling tot 3 maanden na het oorspronkelijke verzoek. Indien 3 maanden uitstel niet genoeg is dan kan aanvullend uitstel tot 1 juli 2021 worden aangevraagd. Er gelden wel extra voorwaarden. Je moet bewijsstukken meesturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers aanzienlijk zijn gedaald. Ook moet dan verklaard worden dat geen bonussen of dividenden uitgekeerd worden of eigen aandelen worden ingekocht. Als ten tijde van het verzoek de totale belastingschuld € 20.000 of meer bedraagt, is daarnaast een liquiditeitsprognose en deskundigenverklaring vereist.

Voor ondernemers die eerder al verlenging hebben gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.

Voorbeeld: je ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 dien je een verzoek om bijzonder uitstel in. De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020. 

Met dagtekening 21 mei 2020 volgt de naheffingsaanslag LH maart. Je hoeft voor deze aanslag niet afzonderlijk uitstel te vragen. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus 1 augustus betaald zijn.

De opgebouwde belastingschuld moet vanaf 1 oktober 2021 in 36 maandelijkse termijnen worden terugbetaald.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, is tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4% naar 0,01%. Tot 1 oktober 2020 was ook het tarief van de belastingrente bij aanslagen die na de aanslagtermijn worden opgelegd, verlaagd naar 0,01%. Per 1 oktober 2020 is dit percentage weer terug naar 4%. Voor de vennootschapsbelasting wordt het percentage tot en met 31 december 2021 gesteld op 4% (in plaats van 8%).

Melding betalingsonmacht

Bestuurders van rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor niet-betaalde btw, loonheffingen en pensioenpremies. Deze aansprakelijkheid wordt voorkomen door uiterlijk binnen 14 dagen nadat de belasting of premies oorspronkelijk betaald hadden moeten zijn, een melding betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst.

Voor btw en loonheffingen geldt een versoepeling van de regeling. Een aparte melding betalingsonmacht is niet meer nodig als om uitstel van betaling wordt gevraagd in verband met corona. Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor toekomstige tijdvakken.

Een voorbeeld: de bv draagt haar loonheffing niet af over de maand februari 2020, vanwege de coronacrisis. Op 24 april 2020 volgt de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een verzoek om uitstel in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt en ook voor de maand februari is de melding tijdig. Dat betekent dat de bv dus geen aparte melding en verzoek om uitstel hoeft te doen.

Voor niet-betaalde pensioenpremies geldt deze versoepeling niet. Doe daarvoor op tijd de melding betalingsonmacht.Je kunt daarvoor gebruik maken van het formulier dat de Belastingdienst voorschrijft.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

In sommige gevallen zal het wenselijk zijn (ook) een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 of 2021 neerwaarts bij te stellen, omdat een lager resultaat wordt verwacht. Wij kunnen je uiteraard met al het bovenstaande helpen.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.