Betalingsuitstel bij Belastingdienst

Ondernemers die in financiële problemen komen door het coronavirus en hierdoor bepaalde belastingaanslagen niet meer kunnen voldoen, krijgen direct uitstel van betaling als ze de Belastingdienst daarom verzoeken. Dit uitstel geldt voor aanslagen:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • kansspelbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurdersheffing
 • energiebelasting en andere milieubelastingen.

Uitstel kan online aangevraagd worden via de website van de Belastingdienst, of per brief. Daarna wordt direct 3 maanden uitstel verleend voor alle hierboven genoemde belastingaanslagen. Ook voor belastingaanslagen die worden opgelegd nadat het verzoek is ingediend, geldt automatisch uitstel van betaling tot 3 maanden na het oorspronkelijke verzoek. Heb je nog geen uitstel aangevraagd, dan kan het eerste verzoek tot 1 oktober 2020 worden ingediend.

Voorbeeld: je ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 dien je een verzoek om bijzonder uitstel in. De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020. 

Met dagtekening 21 mei 2020 volgt de naheffingsaanslag LH maart. Je hoeft voor deze aanslag niet afzonderlijk uitstel te vragen. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus 1 augustus betaald zijn.

Als uitstel langer dan drie maanden noodzakelijk is vanwege betalingsproblemen door de coronacrisis, dan kan je daar (zodra dat blijkt) per brief om verzoeken. Je moet dit dan nader onderbouwen. Ook moet dan verklaard worden dat geen bonussen of dividenden uitgekeerd worden. Als ten tijde van het verzoek voor langer dan drie maanden uitstel, de totale belastingschuld € 20.000 of meer bedraagt, is daarnaast een liquiditeitsprognose en deskundigenverklaring vereist.

Bij het aflopen van het uitstel moeten alle belastingen in beginsel tegelijk betaald worden. Er is aangegeven dat dan wel een passende betalingsregeling wordt geboden. De vormgeving hiervan wordt nog bekend gemaakt.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, is tijdelijk verlaagd naar bijna 0%. Ook het tarief van de belastingrente bij aanslagen die na de aanslagtermijn worden opgelegd, gaat tijdelijk naar bijna 0%. Dit geldt vanaf 1 juni en voor aanslagen inkomstenbelasting vanaf 1 juli. De verlaging geldt tot 1 oktober 2020.

Melding betalingsonmacht

Bestuurders van rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor niet-betaalde btw, loonheffingen en pensioenpremies. Deze aansprakelijkheid wordt voorkomen door uiterlijk binnen 14 dagen nadat de belasting of premies oorspronkelijk betaald hadden moeten zijn, een melding betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst.

Voor btw en loonheffingen geldt een versoepeling van de regeling. Een aparte melding betalingsonmacht is niet meer nodig als om uitstel van betaling wordt gevraagd in verband met corona. Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor toekomstige tijdvakken.

Een voorbeeld: de bv draagt haar loonheffing niet af over de maand februari 2020, vanwege de coronacrisis. Op 24 april 2020 volgt de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een verzoek om uitstel in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt en ook voor de maand februari is de melding tijdig. Dat betekent dat de bv dus geen aparte melding en verzoek om uitstel hoeft te doen.

Voor niet-betaalde pensioenpremies geldt deze versoepeling niet. Doe daarvoor op tijd de melding betalingsonmacht.Je kunt daarvoor gebruik maken van het formulier dat de Belastingdienst voorschrijft.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

In sommige gevallen zal het wenselijk zijn (ook) een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 neerwaarts bij te stellen, omdat een lager resultaat wordt verwacht. Wij kunnen je uiteraard met al het bovenstaande helpen.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.