Coronavirus – Nieuwe maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als maatregel in verband met het coronavirus. In plaats daarvan introduceert het kabinet de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van de regeling zijn:

 • De aanvraag kan met terugwerkende kracht gedaan worden tot 1 maart 2020.
 • De duur is drie maanden, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging met drie maanden.
 • Het criterium is dat de werkgever naar verwachting meer dan 20% omzetverlies lijdt als gevolg van de coronacrisis. Daarmee is het wtv-criterium 'verlies aan arbeidscapaciteit' van de baan.
 • De vergoeding van de overheid is gerelateerd aan het verwachte omzetverlies.
 • De overheid betaalt maximaal 90% van de loonkosten aan de werkgever onder twee voorwaarden:
  1. De werkgever moet 100% loon doorbetalen. Dat is goed nieuws voor werknemers omdat die onder de wtv recht hadden op een WW-uitkering van 75/70%. Onbekend is of ook de hogere loonkosten voor 90% worden vergoed, zoals die van de directie.
  2. De werkgever mag tijdens het gebruik maken van de NOW geen ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen. Dat betekent dat pas na afloop van de periode van drie maanden een aanvraag kan worden ingediend.
 • De werknemer verbruikt geen WW-rechten.
 • De regeling geldt ook voor flexibele krachten, zowel in dienst van de werkgever als van het uitzendbureau. Alleen over oproepkrachten wordt gesuggereerd dat zij een WW-uitkering kunnen aanvragen.
 • Voor zzp’ers geldt de regeling niet; zij kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijstandsuitkering van maximaal drie maanden. Die hoeven zij niet terug te betalen.
 • Er vindt bevoorschotting plaats ter hoogte van 80% van het bedrag waarop de werkgever naar verwachting uiteindelijk recht op heeft. Achteraf wordt aan de hand van het actuele omzetverlies gekeken waar de werkgever recht op had.
 • Alle werkgevers lopen het risico op een terugvordering als de daling minder is dan de bevoorschotting.
 • Grote bedrijven moeten achteraf een accountantsverklaring indienen.
 • Op dit moment is het nog niet mogelijk aanvragen onder de NOW in te dienen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt het bekend zodra dit kan.
 • Een juridische regeling wordt nog uitgewerkt. Het kabinet behoudt zich het recht voor daarin aanpassingen te doen. Gestreefd wordt de nieuwe regeling binnen twee weken te publiceren.

Waarom is de wtv stopgezet?

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling wtv voor werkgevers. Deze regeling is daar niet op toegesneden en is daarom ingetrokken. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan via de regeling wtv mogelijk is. Vandaar de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Wat betekent de invoer van de NOW voor ondernemers?

 • Heb je al een toekenning wtv, dan blijft deze vergunning blijft van kracht.
 • Heb je een aanvraag wtv ingediend, maar nog geen antwoord, dan krijg je hierover nog bericht. De aanvraag voor de ingetrokken regeling wtv wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal aanvullende informatie opgevraagd worden.
 • Heb je nog geen aanvraag ingediend, dan kan een aanvraag voor de tijdelijke nieuwe noodmaatregel nog niet worden ingediend. Het ministerie brengt hier zo spoedig mogelijk verandering in en maakt de exacte datum zo spoedig mogelijk bekend. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.