Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Ondernemers kunnen een tegemoetkoming aanvragen in de vorm van een eenmalige gift van € 4.000. Deze zogenaamde TOGS-regeling is bedoeld voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers, deze groepen vind je hier. Het is mogelijk dat die lijst gedurende de looptijd van de regeling nog verder uitgebreid wordt.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden, bekijk deze op de website van de RVO.

Vanaf 29 april geldt de TOGS-regeling ook als de SBI-code van de hoofdactiviteit niet voldoet, maar van een van de bij de Kamer van koophandel geregistreerde nevenactiviteiten wel. Doe je een aanvraag op basis van een nevenactiviteit, dan moet uitsluitend op basis van die nevenactiviteit worden voldoen aan de minimumvereisten zoals omzetverlies en vaste lasten. Omzetverlies en vaste lasten die betrekking hebben op de hoofdactiviteit mogen dan niet worden meegenomen.

Je hebt tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur om de tegemoetkoming aan te vragen. Je kunt deze aanvraag alleen online doen bij RVO via eHerkenning (minimaal eH1) of DigiD.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Voor ondernemers die onder de TOGS-regeling vallen is op 20 mei de regeling 'Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB' aangekondigd. Afhankelijk van de omvang van jouw bedrijf, de hoogte van jevaste kosten, en de mate van omzetderving (minimaal 30%), krijg je een belastingvrije tegemoetkoming voor je vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor drie maanden. Nadere uitwerking van de tegemoetkoming volgt nog.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.