Extra tegemoetkoming voor bedrijven in de sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappelsector

De aanvullende steunmaatregel vanwege de coronacrisis voor de sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen is goedgekeurd en opengesteld. Je moet de aanvraag voor compensatie uiterlijk 4 juni 2020 indienen. Deze regeling is inmiddels gesloten. De tegemoetkoming kan niet meer worden aangevraagd.

De regeling is bedoeld voor:

  • Siertelers (snijbloemen, pot- en perkplanten, bloembollen, boomkwekerij, snijheesters)
  • Groothandelaren in bovengenoemde producten
  • Vervoerders van bovengenoemde producten
  • Vermeerderaars van sier-, pot en perkplanten
  • Veilingen van sierteeltproducten
  • Delen van voedingstuinbouw: telers of groothandels die 75% of meer van hun omzet realiseren via hotels, restaurants, eventcatering, fastfood, kantines en cafés.

Voorwaarden

Voor bedrijven in de sierteeltsector en bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw is een van de voorwaarden dat er door de coronacrisis tussen 12 maart en 11 juni 2020 meer dan 30% omzetverlies, of verlies van brutowinst moet zijn geleden. Van die omzetschade wordt 70% vergoed, dus uiteindelijk maximaal 49% (70% van 70%). Het maximumbedrag is per bedrijf verschillend, en afhankelijk van de gemiddelde omzet in de periode van 12 maart tot en met 11 juni in 2017, 2018 en 2019.

Andere financiële steun voor dezelfde schade, bijvoorbeeld via een tegemoetkoming als de NOW-regeling of TOGS, en geld van de verzekering, wordt van deze aanvullende regeling afgetrokken. Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee en worden dus niet in mindering gebracht.

Een andere voorwaarde is dat de vergoeding voor alle aanvragers verlaagd wordt, als de budgetten die beschikbaar zijn voor compensatie (respectievelijk € 600 en € 50 miljoen) overschreden worden.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.