Openbaarmaking gegevens NOW-aanvrager

Als je als werkgever een tegemoetkoming aanvraagt, word je geacht akkoord te zijn met het eventueel openbaar maken van informatie uit het subsidiedossier. De mogelijkheid dat deze gegevens openbaar worden, volgt uit de algemene verplichtingen op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Dit ziet alleen op de naam en het adres van de werkgever, het verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie. Dit geldt ook voor aanvragen die al zijn ingediend.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.