Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

Aanmerkelijkbelanghouders die te maken krijgen met een omzetdaling over het jaar 2020 en 2021, mogen van een lager gebruikelijk loon uitgaan. Het lager gebruikelijk loon moet evenredig zijn met de omzetdaling. Daarbij wordt de betreffende periode in 2020 of 2021 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Voorwaarde is dat de rekening-courantschuld van de DGA of het dividend niet toeneemt als gevolg van het lagere gebruikelijk loon. Voor 2021 geldt een extra voorwaarde: in 2021 moet ten opzichte van 2019 sprake zijn van tenminste 30% omzetverlies.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.