Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

Aanmerkelijkbelanghouders die te maken krijgen met een omzetdaling over het jaar 2020, mogen van een lager gebruikelijk loon uitgaan. Het lager gebruikelijk loon moet evenredig zijn met de omzetdaling. Daarbij wordt de betreffende periode in 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Voorwaarde is dat de rekening-courantschuld van de DGA of het dividend niet toeneemt als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.