Fiscale coronareserve

Door verliesverrekening kan een fiscaal verlies over 2020 leiden tot teruggaaf van vennootschapsbelasting over 2019. Dit zorgt voor een liquiditeitsverbetering, maar pas in de loop van 2021, omdat de aangifte vennootschapsbelasting dan pas wordt ingediend. Daarom is het nu mogelijk om het verwachte verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis, als fiscale coronareserve ten laste van de winst te brengen van het jaar 2019. Zo kunnen bedrijven eerder over die liquiditeiten beschikken. De fiscale winst 2019 mag door de fiscale coronacrisis niet negatief worden. De voorwaarden voor het vormen van deze reserve zijn:

  • het gaat om een verwacht fiscaal verlies over 2020 dat verband houdt met de coronacrisis
  • de reserve is maximaal het verwachte fiscale verlies over 2020
  • de reserve is maximaal de fiscale winst over 2019
  • de reserve wordt in 2020 weer tot de fiscale winst gerekend.

In de aangifte vennootschapsbelasting wordt de reserve vermeld onder de ‘overige fiscale reserves’.

Voor het belastingjaar 2021 kan geen fiscale coronareserve gevormd worden.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.