Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Je kunt een betaalpauze inlassen voor eigenwoningleningen waarvoor een annuïtaire aflossingsverplichting geldt. Deze regeling geldt voor belastingplichtigen die zich tussen 12 maart en 30 juni 2021 melden bij hun kredietverstrekker en met die kredietverstrekker een betaalpauze overeenkomen van maximaal twaalf maanden. Deze betaalpauze moet uiterlijk op 1 juli 2021 ingaan.

Voor leningen die zijn aangegaan bij een ander dan een aangewezen administratieplichtige, zoals een lening bij de eigen bv of een familielid, geldt als aanvullende voorwaarde dat de belastingplichtige een terugval in arbeidsinkomen moet hebben. De terugval moet gemiddeld minimaal 20% bedragen gedurende drie achtereenvolgende maanden, waarbij deze periode start vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2021. Het inkomen in die maanden wordt vergeleken met 25% van het totale arbeidsinkomen 2019 of met het arbeidsinkomen over januari tot en met maart 2020.

De rente en aflossing mogen maximaal twaalf maanden worden uitgesteld. Achterstallige aflossingen kunnen ingehaald worden door een nieuw annuïtair schema vast te stellen. Op basis van dat schema wordt het inhalen van de aflossingsachterstand uitgesmeerd over de resterende looptijd van de lening. In plaats daarvan kan ook voor het deel van de aflossingsachterstand een afzonderlijke lening afgesloten worden, met een eigen annuïtair schema. Betaling van achtergestelde rente is aftrekbaar volgens de reguliere fiscale regels. Dat is, afhankelijk van het contract met de kredietverstrekker, op het moment van rentedragend schuldig worden of op het moment van feitelijke betaling. Voor leningen bij de eigen bv en dergelijke geldt een extra bewijslast dat de rente ook feitelijk betaald wordt.  Aanpassing van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 kan daarmee wenselijk zijn.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.