Werkgevers, let op deadline 1 juli voor arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd!

Sinds 1 januari 2020 is de aard van een arbeidsovereenkomst leidend voor de hoogte van de WW- premie. Dit is het gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans. In het geval van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst, is sindsdien een lagere WW- premie verschuldigd. Voor situaties waarin al vóór 1 januari 2020 sprake was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar dit nog niet schriftelijk was vastgelegd, hadden werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om dit alsnog vast te leggen. Door de coronacrisis is deze uiterste datum met drie maanden verlengd tot 1 juli 2020.

Je hebt als werkgever dus nog tot 1 juli 2020 om dit te regelen. Is het arbeidscontract niet vóór 1 juli 2020 schriftelijk vastgelegd, dan ben je als werkgever met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

 

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.