UBO-register: wetsvoorstel voor implementatie aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de implementatie van het UBO-register aangenomen. Met deze wet wordt onder meer beoogd witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. De wet treedt naar verwachting in september 2020 in werking. Vanaf dat moment zijn bijna alle rechtspersonen en personenvennootschappen (vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en maatschappen) verplicht om hun uiteindelijk belanghebbende(n) (‘UBO(’s)’) te registreren in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Bestaande entiteiten moeten de informatie over hun UBO(‘s) binnen 18 maanden na inwerkingtreding van de wet hebben geregistreerd. Nieuw opgerichte vennootschappen zijn direct verplicht om hun UBO(‘s) te registreren.

UBO

UBO’s zijn natuurlijke personen met een bepaald economisch belang of met bijzondere feitelijke zeggenschap (zeggenschap achter de schermen). Kan geen UBO achterhaald worden of is twijfel welke natuurlijke personen UBO zijn, dan wordt het bestuur als UBO aangemerkt.

Publiek toegankelijk

Bepaalde informatie over de UBO’s wordt publiek toegankelijk. Het betreft de:

  • naam
  • geboortemaand- en jaar
  • woonstaat
  • nationaliteit
  • aard en omvang van het gehouden belang.

Geïnteresseerden kunnen de publiek toegankelijke UBO-informatie inzien onder voorwaarde van registratie en betaling van een vergoeding.

Sanctie

Op overtreding van de verplichting tot het registreren en bijhouden van de gegevens van de UBO in het UBO-register staan diverse sancties. Zo kan het overtreden van de registratieplicht resulteren in een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete oplopend tot € 20.750. Daarnaast kan de minister een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen.

 

Mariëlle van der Stok

Mariëlle van der Stok

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.