Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Per 1 januari 2021 wordt de liquidatieverliesregeling aangepast. De liquidatieverliesregeling is een uitzondering op de deelnemingsvrijstelling. Dit houdt in dat verliezen als gevolg van een liquidatie van een deelneming toch aftrekbaar zijn, omdat dit verlies anders onverrekend blijft na liquidatie.

Momenteel kan onder voorwaarden het gehele verlies van een deelneming, binnenlands of buitenlands, ten laste van de Nederlandse winst worden gebracht. Die voorwaarden houden kortgezegd in dat geen sprake mag zijn van verliesbenutting (incidenteel fiscaal voordeel), geen voorzetting van activiteiten en de vereffening moet rond zijn.

Per 1 januari 2021 zijn er drie aanvullende voorwaarden: een materiele, een territoriale en een temporele. Dit houdt in dat sprake moet zijn van doorslaggevend zeggenschap (meer dan 50%), de deelneming moet gevestigd zijn binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of een staat waarmee de EU een specifieke associatieovereenkomst heeft gesloten. Ook kan het verlies maximaal 3 jaar na het staken van de onderneming worden verrekend. Voor de eerste 2 voorwaarden geldt een drempel van € 5.000.000. Verliezen lager dan € 5.000.000 blijven dus zonder deze aanvullende voorwaarden aftrekbaar onder de liquidatieverliesregeling.

Laura Batenburg de Jong

Laura Batenburg de Jong

Belastingadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.