Investeringssubsidie Duurzame Energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Voor zakelijke gebruikers kan ISDE-subsidie worden verkregen voor je gebouw of te verhuren woning. De subsidie is beschikbaar voor onder meer mkb-bedrijven, ondernemers in de land- en tuinbouw en maatschappelijk vastgoed zoals scholen, sportverenigingen en theaters, woningcorporaties, VvE's en particuliere verhuurders.

Installaties die in aanmerking komen voor ISDE zijn:

 • zonnepanelen (nieuw)
 • kleinschalige windturbines (nieuw)
 • aansluiting op warmtenet
 • warmtepomp
 • zonneboiler

Wil je gebruik maken van een subsidieregeling? 

Hieronder lees je meer informatie over ISDE en de voorwaarden waaraan je als zakelijk gebruiker moet voldoen. Heb je na het lezen vragen of wil je graag meer informatie voordat je een besluit neemt, neem dan contact met ons op. Wij adviseren je graag over deze en andere regelingen voor subsidies.

Voowaarden

Algemeen

 • Zakelijke partijen komen in aanmerking voor subsidie voor zonnepanelen. Dit geldt voor alle rechtspersonen, maar ook de maatschap, stichting, vof en cv.
 • De installatie laat je uitvoeren door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag je niet zelf doen.
 • Je vraagt eerst de subsidie aan, voordat je een koopovereenkomst sluit met de leverancier.
 • Je moet de installatie in gebruik nemen binnen 12 maanden nadat je de beslissing over de subsidieaanvraag hebt ontvangen.
 • Je hebt geen recht op subsidie als je al eerder een andere subsidie voor dit apparaat hebt ontvangen.

Zonnepanelen

 • De subsidie is € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen.
 • De installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht door fotovoltaïsche zonnepanelen zijn aangebracht op of aan een gebouw.
 • De zonnepanelen laat je aansluiten op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).
 • Het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaanvraag is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.

Kleinschalige windturbine

 • De subsidie voor kleinschalige windturbines bedraagt maximaal € 66,- per m2 rotoroppervlak.
 • Een windturbine moet een minimaal rotoroppervlak hebben van 50 m2 en mag een maximaal rotoroppervlak van 500m2 hebben. Het project mag uit meerdere windturbines bestaan, maar iedere turbine heeft een minimaal rotoroppervlak van 50m2.
 • De windturbines laat je aansluiten op het elektriciteitsnet door middel van een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).
 • Voor het aanvragen van de subsidie toon je aan dat je een omgevingsvergunningsaanvraag voor het windturbineproject hebt aangevraagd.
 • Bij het vaststellen van de subsidie ben je in het bezit van deze omgevingsvergunning.

Warmtepomp

 • Voor een warmtepomp kun je vanaf € 500 subsidie ontvangen, afhankelijk van de warmtepomp die je kiest.
 • De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands/gebruikt product.
 • Check voordat je een aanschaf voor een warmtepomp gaat doen eerst de ‘Apparatenlijst Warmtepompen’.
 • Je laat de warmtepomp installeren in een bouwwerk, waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.

Aansluiting op een warmtenet voor VvE

 • Het subsidiebedrag voor een centrale aansluiting op een warmtenet bij een vermogen van:
  • Maximaal 100 kW € 2.925
  • Meer dan 100 kW tot en met 400 kW € 12.334
  • Meer dan 400 kW € 21.906
 • De aansluiting op het warmtenet heeft niet plaatsgevonden voor 1 januari 2021. Je vraagt de subsidie aan, voordat je de koopovereenkomst voor de aansluiting op een warmtenet tekent.
 • Je hebt 2 jaar de tijd om de centrale aansluiting op een warmtenet te realiseren, nadat je het besluit op de subsidieaanvraag hebt ontvangen.
 • Je levert bewijs aan dat je appartementencomplex is aangesloten op een warmtenet met een overeenkomst met een warmteleverancier.
 • Je hebt recht op subsidie als er niet eerder subsidie is verstrekt voor een individuele warmteaansluiting van een appartement van het appartementencomplex.
 • Je hebt geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de centrale warmteaansluiting van het appartementencomplex op het warmtenet.
 • Je hebt geen recht op subsidie als je subsidie kunt aanvragen of hebt gekregen binnen de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor verhuurders.

Zonneboiler

 • Het subsidiebedrag dat je kunt ontvangen voor een zonneboiler is afhankelijk van de zonneboiler die je kiest.
 • De zonneboiler is een nieuw product en is dus geen tweedehands/gebruikt product en bestaat uit collectoren en een boilervat.
 • Je laat de zonneboiler installeren in een bouwwerk waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.

De ISDE-subsidie is er ook voor woningeigenaren voor investeringen in een warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen, hiervoor gelden andere voorwaarden dan voor zakelijke gebruikers.

Victor de Koning

Victor de Koning

Bedrijfsadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.