Gemeente mag teveel aan rioolheffing niet vrij besteden

De gemeente dient de kosten en opbrengsten van de zorg voor de riolering te begroten. Maar wat nu als deze begroting afwijkt van de realiteit en er geld overblijft? Kan dit gereserveerd worden en welke vrijheid heeft de gemeente daar volgens de rechter bij?

Opbrengst en kosten

De gemeente kan de kosten van het aanleggen en onderhouden van de riolering via een rioolheffing doorbelasten aan burgers en bedrijven. De gemeente mag daarbij echter geen winst maken, ofwel de opbrengsten mogen de kosten niet overtreffen.

Tip: gebeurt dit toch, dan hoef je de heffing geheel of deels niet te betalen. Overschrijden de opbrengsten de kosten met niet meer dan 10%, dan word je aanslag rioolheffing evenredig verminderd. Bij een grotere overschrijding komt je aanslag geheel te vervallen.

Let op! Je moet je aanslag dan aanvechten via bezwaar en eventueel beroep.

Reserveren mag met mate

Een gemeente mag meer aan rioolheffing doorbelasten als het meerdere gebruikt wordt voor toekomstige uitgaven. Het moet aannemelijk zijn dat de opbrengsten hiervoor noodzakelijk zijn. Bovendien moeten de middelen uiteindelijk aan de riolering besteed worden.

Niet naar algemene middelen

Onlangs ging een gemeente de fout in door bijna de helft van de gereserveerde gelden over te hevelen naar de algemene middelen. De rechter was van mening dat de verkregen gelden dan niet worden gebruikt voor het beoogde doel. De ondernemer die zijn aanslag aanvocht, hoefde deze dan ook niet te betalen.

Aanslag checken

Je kunt altijd checken of de kosten van het rioleringsstelsel de opbrengsten te boven gaan, door de betreffende stukken bij je gemeente op te vragen. De gemeente is verplicht jou hierover te informeren. Bij het verstrekken van kopieën en dergelijke kan men wel kosten in rekening brengen. Vraag hier vooraf naar.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.