TONK-regeling (Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

 In aanvulling op de Tozo-regeling kan een beroep worden gedaan op de TONK-regeling. De regeling is bedoeld voor mensen die te maken hebben of hebben gehad met een onvoorzienbare en/of onvermijdelijke terugval in het inkomen, maar die niet of onvoldoende beroep hebben kunnen doen op andere coronaregelingen. Met deze regeling worden mensen die door de coronamaatregelen onder het sociaal minimum inkomen zitten, financieel gesteund. De tegemoetkoming heeft vooral betrekking op woonkosten, zoals huur, gas, water en licht en de hypotheeklasten. De TONK-regeling bestaat naast de toeslagen van het UWV op de ww-uitkering.

Per gemeente kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Per individu wordt de hoogte van de TONK-uitkering vastgesteld. De gemeente controleert of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft en kijkt welk deel van de woonlasten het huishouden nog zelf kan betalen. De waarde van de woning en het vermogen in de onderneming zijn aspecten die niet meetellen bij het vaststellen van de hoogte van de TONK.

De regeling geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 en kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 worden aangevraagd.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.