Investeringen in energie-efficiëntie in de glastuinbouw

Het ministerie van Economische Zaken stelt aanvullend €7.000.000,- beschikbaar in 2021 voor de subsidiemodule ‘Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)’ voor 3 investeringen. Dit is een aanvulling op de eerder beschikbaar gestelde €18.000.000 voor een tweede energiescherm, aansluiting op een warmtenetwerk, aansluiting op biogas of CO2 netwerk of luchtbehandelingssysteem.

Glastuinders kunnen deze subsidie van 18 juni tot en met 1 december 2021 aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Vraag je subsidie aan, dan krijg je maximaal 25% gesubsidieerd van de investeringskosten die onder de subsidie vallen. Per investering is wel een minimum en maximum subsidiebedrag vastgesteld.

Investeringen die in aanmerking komen voor EHG-subsidie

De volgende 3 nieuwe investeringen komen in aanmerking voor EHG-subsidie:

  • Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED belichting in bestaande kassen, of installatie van LED belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte klassen. De kosten die onder de subsidievallen zijn maximaal € 0,35 per micromol per sec per m2 geïnstalleerd kasoppervlak, met een maximum subsidiebedrag van € 500.000.
  • Hogedrukvernevelingsinstallatie voor kaskoeling, met een druppelgrootte van max 5 micrometer. De kosten die onder de subsidie vallen zijn maximaal € 4,- per m2 met een maximum subsidiebedrag van € 100.000.
  • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met tweezijdig AR coating. De kosten die onder de subsidie vallen zijn maximaal € 41,- per m2 met een maximum subsidiebedrag van € 500.000.

Voorwaarden LED belichting

  • Het totaal geïnstalleerd vermogen aan LED bedraagt niet meer dan 80% van het in onderstaande tabel opgenomen vermogen van SON-T voor het gewas.
  • Maximaal 10% blauw licht (400-500 nm) en minimaal 5% licht met een golflengte van 500-600.
  • De lichtstroom bedraagt minimaal 2,5 mmol fotonen per seconde per W.
  • Het lichtvermogen mag niet hoger zijn dan het al geïnstalleerde lichtvermogen van alle SON-T.
  • Binnen 5 jaar na het verlenen van de subsidie wordt het geïnstalleerde lichtvermogen niet verhoogd.

Vermogen SON-T belichting per gewas

Gewas W/m2
Lisianthus 145
Roos 145
Potroos 145
Aardbei 110
Komkommer 110
Tomaat 110
Overige groenten m.u.v. kropsla 75
Alstroemeria 75
Bouvardia 75
Chrysant 75
Gerbera 75
Potplant bloei 75
Uitgangsmateriaal 75
Kropsla 40
Overig bloemen 40
Potplant blad 40

 

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.