Subsidie voor Ongedekte Vaste Lasten (OVK) land- en tuinbouw

Het ministerie van LNV stelt Subsidieregeling Ongedekte Vaste Lasten open. Land- en tuinbouwers kunnen deze subsidie van 7 juli tot en met 31 augustus 2021 17.00 uur aanvragen, voor ongedekte vaste lasten. Met deze subsidie kan je mogelijk extra steun ontvangen. De OVK trekt het steunpakket gelijk met niet-landbouwbedrijven. De regeling OVK is een aanvulling op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Om in aanmerking te komen voor de OVK moeten agrarische ondernemers eerst een aanvraag TVL doen. De tegemoetkoming OVK is een vergoeding voor de vaste kosten waarvoor geen winst is gemaakt en waarvoor geen subsidie en geen verzekeringsgeld is ontvangen.

Subsidie

Als je subsidie aanvraagt krijg je 70% van de ongedekte vaste kosten vergoed. Per kwartaal is een maximum OVK van € 550.000 voor een MKB bedrijf en € 600.000 voor een bedrijf met meer dan 250 medewerkers.

Voor welke kosten?

Bij deze regeling gaat het over vaste kosten en ongedekte vaste kosten. Vaste kosten zijn de kosten die nodig zijn om je bedrijf draaiend te houden. Dit is het totaal van de kosten voor:

 • afschrijvingen
 • pacht, huur en lease
 • rente
 • energie
 • water
 • verzorging van planten (zonder de personeelskosten waarvoor je de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) hebt aangevraagd):
  - grondverzorging (grondbewerking, frezen en schoffelen, bewateren, mest)
  - gewasbeschermingsmiddelen
  - oogsten
  - afvoer van plantaardig afval
 • verzorging van dieren:
  - voer
  - gezondheidszorg
  - vernietiging (destructie)
  - afvoer van dierlijk afval

Heb je te weinig inkomsten en kan je daardoor je vaste kosten niet betalen, dan heb je te maken met ongedekte vaste kosten. Bereken je ongedekte vaste kosten in 2 stappen:

 1. Bereken je vaste kosten voor het 1e en 2e kwartaal van 2021.
 2. Trek van deze kosten het volgende af:
  • je omzet
  • je aangevraagde TVL
  • andere ontvangen steun. Dit geldt voor steun die je hebt ontvangen naast de TVL. Het gaat hierbij om:
  - andere directe en indirecte subsidies
  - uitkeringen uit verzekeringen voor omzetverlies.

Voorwaarden voor de OVK

 • Je voldoet aan de voorwaarden voor de TVL in het 1e kwartaal en het 2e kwartaal van 2021. Let op: Gebruik bij je OVK-aanvraag hetzelfde KVK-nummer als bij je TVL-aanvraag.
 • Je hebt de maximale TVL (€ 225.000) aangevraagd.
 • Jouw bedrijf stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Landbouw is de hoofdactiviteit van je bedrijf. Dit bewijs je met de SBI-code 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 of 01.5. Je mag het ook met eigen documenten bewijzen.
 • Jouw bedrijf heeft in het 1e en/of 2e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet gehad. Dit in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Heb je je bedrijf na 29 februari 2020 ingeschreven in het Handelsregister van KVK? Dan geldt deze voorwaarde niet voor jouw bedrijf.
 • Jouw bedrijf was op 31 december 2019 nog financieel gezond. Had je bedrijf voor deze datum al financiële problemen, dan krijg je geen OVK.
 • Jouw bedrijf is gevestigd in Nederland.

Na de aanvraag

 1. Voorschot
  Een paar weken na je aanvraag ontvang je alvast 80% van je subsidie.
 2. Aanvraag beheren
  Als je wilt kan je je aanvraag nog veranderen of intrekken. Doe dit voordat je de definitieve vaststelling aanvraagt.
 3. Definitieve vaststelling aanvragen
  Tussen 1 oktober en 30 november 2021 vraag je definitieve vaststelling van de OVK aan. Dan stuur je ook bewijzen van je ongedekte vaste kosten op. Zo’n bewijs is bijvoorbeeld een overzicht van je omzet.
 4. Definitieve vaststelling
  In het najaar van 2021 wordt de aanvraag gecontroleerd. Als alles in orde is ontvang je binnen 16 weken het laatste deel van je subsidie. Dit is 20% van het subsidiebedrag. Is je aanvraag afgekeurd, dan moet je het voorschot terugbetalen.
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.