Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 4.0)

Aanvraagperiode: 6 juli - 30 december 2021 (gesloten)

Voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021 is het mogelijk om NOW 4 aan te vragen. Er zijn nauwelijks wijzigingen ten opzichte van NOW 3. Het maximale vergoedingspercentage blijft 85% en de loonsomvrijstelling van 10% blijft ook gelijk. Je mag de loonsom dus met 10% laten dalen ten opzichte van februari 2021 zonder dat dit leidt tot een verlaging van het subsidiebedrag. De forfaitaire opslag blijft 40% en het maximale SV-loon is € 9.813 per werknemer per maand.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet het bedrijf minimaal 20% omzetverlies hebben. Bij de NOW 4 regeling is er ook een maximum ingesteld, namelijk 80%. Indien een bedrijf dus bijvoorbeeld 100% omzetverlies heeft wordt bij de NOW berekening uitgegaan van 80% omzetverlies.

NOW 4 kan aangevraagd worden voor de periode juli-september, augustus-oktober of september-november. Als gebruik is gemaakt van de 5e tranche (NOW 3.3) dan sluit de periode voor de zesde tranche aan op deze periode.
De referentiemaand voor de loonsom is februari 2021.

Voorwaarden NOW 4.0

De voorwaarden waar een werkgever aan moet voldoen zijn gelijk aan de NOW 3:

  • De werkgever is verplicht de subsidie te gebruiken voor de betaling van loonkosten.
  • De werkgever is verplicht de OR of personeelsvertegenwoordiging te informeren.
  • De werkgever is verplicht zich in te spannen om werknemers te stimuleren om een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing.
  • De werkgever is verplicht om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk voor de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst eindigt of zal eindigen.
  • De werkgever is verplicht contact op te nemen met het UWV voor ondersteuning bij de begeleiding naar ander werk indien in de subsidieperiode een ontslagaanvraag door bedrijfseconomische gronden wordt ingediend.
  • Over het jaar 2021 keert de werkgever geen dividenden uit aan aandeelhouders of bonussen aan het bestuur, of de directie van het gehele concern en koopt geen eigen aandelen in. Deze voorwaarde geldt indien het voorschot of het uiteindelijk vastgestelde bedrag aan subsidie meer bedraagt dan € 125.000. Voor de werkmaatschappijregeling gelden andere regels.

Vaststelling

Vanaf 31 maart 2022 tot en met 22 februari 2023 kan de definitieve aanvraag worden ingediend.

Vanaf een voorschot of een definitief subsidiebedrag van € 40.000 is een derdenverklaring nodig. Een accountantsverklaring is nodig als het voorschotbedrag of het definitieve subsidiebedrag meer bedraagt dan € 125.000.

Lees ook over de NOW 1.0 en NOW 2.0 en NOW 3.1/3.2/3.3 en NOW 5.0 en NOW 6.0

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.