Lager gebruikelijk loon door kostenvergoeding en bijtelling

Bron: SRA

Als dga moet je jaarlijks ten minste een minimumbedrag aan salaris uit jouw bv opnemen. Door dit te verminderen met kostenvergoedingen en de bijtelling voor de auto van de zaak, wordt jouw gebruikelijk loon lager.

Gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij jouw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag.

Belast in box 1

Het gebruikelijk loon van de dga wordt belast in box 1 en dat tarief loopt al snel op tot 49,5%. Het is daarom meestal lucratief jouw gebruikelijk loon zo laag mogelijk te houden. Je kunt dan het gebruikelijk loon verlagen met belaste en onbelaste kostenvergoedingen. Deze moeten wel duidelijk aan de dga zijn toe te rekenen. Ook mag je het gebruikelijk loon verminderen met de bijtelling vanwege het privégebruik van de auto van de zaak.

Voorbeeld:
Kostenvergoedingen € 2.000
Bijtelling auto van de zaak € 11.000 (22% x € 50.000)
Totaal € 13.000

Je kunt het gebruikelijk loon in dit voorbeeld verlagen met € 13.000. Zou je normaal gesproken een gebruikelijk loon van € 47.000 op moeten nemen aan salaris, dan kun je dat in deze situatie dus beperken tot € 47.000 -/- € 13.000 = € 34.000.

Tip! Overweeg ook om in plaats van een gebruikelijk loon jezelf dividend uit te keren. Dat kan voordeliger zijn.

Heb je vragen over de hoogte van het gebruikelijk loon, neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.