Top 10 Eindejaarstips

Bron: SRA

Welke fiscale maatregelen kun je als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor je kunnen uitpakken? Hoe kun je nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2022 gaan gelden?  In dit bericht lees je 10 praktische tips.

Let op! De plannen van het kabinet moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

1. Koop nog snel een elektrische auto

Was je al van plan op korte termijn een elektrische auto te kopen en op de zaak te zetten, doe dat dan nog dit jaar. Vanaf volgend jaar wordt de bijtelling namelijk verhoogd van 12% naar 16% én geldt dit lagere tarief nog maar voor de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde in plaats van tot € 40.000 nu. Door de auto nog in 2021 te kopen, profiteer je 5 jaar van de lage bijtelling. Ook profiteer je dit jaar van 13,5% milieu-investeringsaftrek tot een maximale catalogusprijs van € 40.000.

2. Heroverweeg fiscale eenheid

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 15% tot een winst van € 245.000. Volgend jaar geldt dit tarief tot € 395.000. Boven genoemde winsten bedraagt het tarief 25,8%. Bezit  je meerdere bv’s, dan kun je via een fiscale eenheid winsten en verliezen onderling verrekenen. Tegenover dit voordeel staat het nadeel dat je slechts één keer van de lage tariefschijf profiteert. Heroverweeg daarom jouw fiscale eenheid en ontbind deze tijdig indien gewenst. Als je de verbreking per 2022 wilt realiseren, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2022 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

3. Gebruik de verruimde schenkvrijstelling

Vanwege corona zijn de vrijstellingen in de schenkbelasting alleen dit jaar met € 1.000 verhoogd. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling nu € 6.604, voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden € 3.244. Gebruik deze extra ruimte!

4. Gebruik de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt vanwege corona dit jaar 3% tot een loonsom van € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Het percentage tot een loonsom van € 400.000 wordt in 2022 verlaagd tot 1,7%. Gebruik de vrije ruimte dus zo mogelijk nog dit jaar, want ongebruikte vrije ruimte kun je niet doorschuiven naar 2022.

5. Voorkom dat heffingskortingen verloren gaan

Enkele heffingskortingen kan jouw partner, die zelf te weinig inkomen heeft, nog maar beperkt uitbetaald krijgen. Het betreft de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Degenen die vóór 1 januari 1963 geboren zijn, hebben geen last van het beperkt uitbetalen van de algemene heffingskorting, wel van de beperkingen inzake de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Je kunt voorkomen dat de heffingskortingen verloren gaan door aan jouw partner inkomsten in box 2, zoals dividend, toe te delen of vermogen in box 3 bij jouw partner te laten belasten.

6. Optimaliseer KIA en houd de Milieulijst in de gaten

Als je dit jaar meer dan € 2.400 investeert, heb je mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een extra aftrek op de winst. De aftrek loopt af naarmate je meer investeert. Overweeg daarom investeringen op het eind van dit jaar uit te stellen, als je daarmee in 2021 en 2022 een hogere KIA krijgt.

Als je milieuvriendelijk investeert, heb je mogelijk recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). De percentages hiervan worden in 2022 verhoogd, dus zou het aantrekkelijk zijn om jouw investeringen uit te stellen tot 2022. Het is nu nog echter niet duidelijk welke bedrijfsmiddelen voor de MIA in aanmerking komen in 2022 en welk percentage dan voor het betreffende bedrijfsmiddel geldt. Dit wordt eind 2021 gepubliceerd in een nieuwe Milieulijst. Houd dit eind dit jaar in de gaten en beslis dan of je nog dit jaar of beter juist volgend jaar milieuvriendelijk investeert. Bereid een en ander alvast voor met jouw leverancier.

7. Plan opname liquiditeiten

Jouw privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum is 1 januari van het jaar. Zorg daarom dat je vóór 1 januari niet te veel liquiditeiten opneemt uit jouw eenmanszaak of bv. Je betaalt, afhankelijk van de omvang van jouw vermogen, in 2022 namelijk tot maximaal 1,71% aan belasting over de opgenomen liquiditeiten. Je kunt ook vanuit privé vóór 1 januari liquiditeiten in jouw bedrijf storten. Vraag ons naar de mogelijkheden.

8. Schenken ten behoeve van de woning

Wil je jouw kinderen of een derde een bedrag schenken in verband met de aankoop van een eigen woning of aflossing van hun hypotheek, dan is deze schenking dit jaar onbelast tot een bedrag van € 105.302. Schenk je nog dit jaar, dan vermindert dit jouw vermogen in box 3 met hetzelfde bedrag, wat je maximaal zo’n € 1.800 aan belasting kan schelen.

9. Cluster jouw zorgkosten

Zorgkosten zijn nog steeds aftrekbaar. Dit jaar nog tegen maximaal 43%, volgend jaar tegen maximaal 40%. Er geldt wel een drempel, wat betekent dat alleen de zorgkosten boven deze drempel aftrekbaar zijn. Heb je bijvoorbeeld dit jaar een fors bedrag aan de tandarts uitgegeven en wil je bijvoorbeeld een nieuw hoortoestel aanschaffen, overweeg dit dan nog dit jaar te doen. Waarschijnlijk schiet je dan voor een groter bedrag over de drempel heen, wat je belastingbesparing oplevert.

10. Bereid je voor op de onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2

Per 1 januari 2022 kun je jouw werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag. Dit bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten voor bijvoorbeeld koffie en verwarming per thuisgewerkte dag. Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon je onder bepaalde voorwaarden al een onbelaste vergoeding geven. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan voor de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat.

Let op! Je mag jouw werknemers op de dag dat zij thuiswerken geen reiskostenvergoeding van € 0,19 verstrekken.

Dit betekent dat je bij een vergoeding voor thuiswerken en reiskosten altijd per dag de kostenvergoeding moet vaststellen. Je kunt er ook voor kiezen om aan te sluiten bij een door de wetgever goedgekeurde praktische regeling.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.