Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 5.0)

Voor de maanden november en december 2021 is het mogelijk om NOW 5 aan te vragen.De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85%. Hieraan is bij NOW 5 toegevoegd dat de subsidieregeling ook van toepassing is voor starters. Dit zijn werkgevers die hun onderneming na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 gestart zijn.

De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. De loonsom mag met 15% dalen ten opzichte van september 2021 zonder dat dit leidt tot een verlaging van het subsidiebedrag. De forfaitaire opslag blijft 40% en het maximale SV-loon is € 9.813 per werknemer per maand.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet het bedrijf minimaal 20% omzetverlies hebben. Het maximum is verhoogd naar 90%. Dat wil zeggen dat bij 100% omzetverlies voor de NOW berekening wordt uitgegaan van 90% omzetverlies.

Voorwaarden NOW 5.0

  • De voorwaarden waar een werkgever aan moet voldoen zijn gelijk aan de NOW 4:
  • De werkgever is verplicht de subsidie te gebruiken voor de betaling van loonkosten.
  • De werkgever is verplicht de OR of personeelsvertegenwoordiging te informeren.
  • De werkgever is verplicht zich in te spannen om werknemers te stimuleren om een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing.
  • De werkgever is verplicht om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk voor de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst eindigt of zal eindigen.
  • De werkgever is verplicht contact op te nemen met het UWV voor ondersteuning bij de begeleiding naar ander werk indien in de subsidieperiode een ontslagaanvraag door bedrijfseconomische gronden wordt ingediend.
  • Over het jaar 2021 keert de werkgever geen dividenden uit aan aandeelhouders of bonussen aan het bestuur, of de directie van het gehele concern en koopt geen eigen aandelen in. Deze voorwaarde geldt indien het voorschot of het uiteindelijk vastgestelde bedrag aan subsidie meer bedraagt dan € 125.000. Voor de werkmaatschappijregeling gelden andere regels.

Aanvraag en vaststelling

NOW 5 kan aangevraagd worden van 13 december 2021 t/m 31 januari 2022. Werkgevers kunnen hun definitieve vaststelling naar verwachting aanvragen tussen uiterlijk 1 juni 2022 en niet later dan 22 februari 2023.

Vanaf een voorschot of een definitief subsidiebedrag van € 40.000 is een derdenverklaring nodig. Een accountantsverklaring is nodig als het voorschotbedrag of het definitieve subsidiebedrag meer bedraagt dan € 125.000.

Lees ook over de NOW 1.0 en NOW 2.0 en NOW 3.1/3.2/3.3 en NOW 4.0 en NOW 6.0.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.