Vraag ISDE en GEH subsidie aan

Graag brengen we de volgende subsidieregelingen onder de aandacht:

 • Investeren in groen-economisch herstel (GEH)
  Voor land- en tuinbouwbedrijven aan te vragen tot en met 31 januari 2023
 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
  Voor alle ondernemers beschikbaar en aan te vragen tot en met 31 december 2023

Investeren in groen-economisch herstel (GEH)

Tot en met 31 januari 17.00 uur kan subsidie worden aangevraagd voor de ‘Investeringsregeling POP 3+ 2022 (GEH)’ voor investeringen in bijvoorbeeld verduurzaming. De investeringen waarvoor je subsidie kunt aanvragen zijn onderverdeeld in 5 categorieën:

 1. Precisielandbouw en smart farming
 2. Digitalisering
 3. Water (o.a. bestrijding droogte en verzilting)
 4. Duurzame bedrijfsvoering
 5. Natuur-inclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Investeringen voor een glastuinbouwbedrijf waarvoor subsidie aangevraagd kan worden zijn bijvoorbeeld:

 • Ondergrondse waterberging en bovengrondse wateropvang (inclusief hemelwateropvang)
 • Waterdichte opvangput
 • Precisie gewasbescherming
 • Beslissingsondersteunende systemen
 • Monitoringssensoren
 • Robotisering
 • Software voor korte ketens
 • EC-meters
 • Kistenwassers
 • Waterveegmachines
 • Elektrische voertuigen
 • Plantaardige vergister

Lees meer over de regeling op de website van RVO.

Voorwaarden GEH

 • De subsidie bedraagt 40% voor reguliere aanvragen. Het minimale investeringsbedrag is € 50.000, in dat geval krijg je € 20.000 subsidie. Om aan het minimale investeringsbedrag te komen kunnen meerdere dezelfde kleine investeringen bij elkaar worden opgeteld. De maximale subsidie is € 150.000 (voor een investering van € 375.000).
 • Je kan voor maximaal 2 investeringen subsidie aanvragen.
 • Er is een pot van 14 miljoen, waarbij gewerkt wordt met een puntensysteem. Afhankelijk van het soort investering maak je meer of minder kans om subsidie te krijgen. Je krijgt dus niet gegarandeerd subsidie.
 • Er moet een offerte worden ingediend en een bewijs van de start van een vergunningsprocedure (als een vergunning verplicht is). Na toekenning van de subsidie heb je 1,5 jaar om daadwerkelijk tot investering over te gaan.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Het doel van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is het stimuleren van investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten. De ISDE is er voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers. De belangrijkste kenmerken van deze subsidie:

 • Eenvoudig
 • Vastgestelde lijst met maatregelen waarvoor je subsidie kunt aanvragen
 • Subsidiebedrag is vooraf bekend
 • Langdurige regeling met veel zekerheid

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2023 via een elektronisch aanvraagloket worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De voorwaarden van de regeling en maatregelen waarvoor je subsidie kan aanvragen verschilt per doelgroep (zie hieronder).

Voorwaarden ISDE voor woningeigenaren

 • Je bent de eigenaar van een koopwoning en deze woning is je hoofdverblijf
 • Je moet de subsidie achteraf aanvragen, binnen 12 maanden na realisatie van de (eerste) maatregel
 • Je krijgt geen subsidie voor een nieuwbouwhuis waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018.
 • De subsidie kan aangevraagd worden voor de volgende maatregelen
  - aansluiting op een warmtenet
  - isolatiemaatregelen (o.a. dakisolatie, zolder- of vlieringvloerisolatie, binnen- of buitengevelisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, bodemisolatie, hoogrendementsglas)
  - warmtepomp
  - zonneboiler

Voorwaarden ISDE voor zakelijke gebruikers

 • Zakelijke gebruikers zijn bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, VvE's, overheden en particuliere verhuurders.
 • Je moet de subsidie vooraf aanvragen.
 • Vaststellen binnen 12 maanden na verlening (24 maanden voor centrale warmtenetaansluiting).
 • Je krijgt geen subsidie voor nieuwbouw waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018.
 • De subsidie kan aangevraagd worden voor de volgende maatregelen:
  - aansluiting op een warmtenet
  - warmtepomp
  - kleinschalige windturbine
  - zonneboiler
  - zonnepanelen
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.