Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK)

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) is bedoeld voor mkb-ondernemers waarvan de energiekosten meer dan 7% van de omzet bedragen (de energie-intensiteitseis). Dit wordt berekend met de modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit. De definitieve modelprijzen 2022 zijn:

 • € 2,41 per m3 voor gas
 • € 0,59 per kWh voor elektriciteit.

Met deze definitieve modelprijzen en je omzet en werkelijke energieverbruik, kun je alvast berekenen of je aan de energie-intensiteitseis voldoet. Zo ja, en als je voldoet aan de overige voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor TEK-subsidie. 

Wat wordt gesubsidieerd met TEK?

 • Voor TEK gelden maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit.
 • Je ontvangt maximaal € 160.000 subsidie (per groep verbonden ondernemingen).
 • Je ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven noemen we de drempelprijs. De energiekosten tot aan de drempelprijs betaal je zelf.
 • Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend. Dit bedrag is exclusief btw.

Berekening subsidie

Je subsidie wordt berekend met de modelprijzen voor gas en elektriciteit. Het voorschot wordt berekend met de modelprijzen van 2022 en je definitieve subsidie wordt berekend met de modelprijzen van 2023.

Verbruik
Je energieverbruik wordt vastgesteld aan de hand van het standaardjaarverbruik (SJV) in m3 gas en de standaardjaarafname (SJA) in kWh elektriciteit. De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023. Het SJV en de SJA zijn een schatting van je energieverbruik in de komende 12 maanden. Deze schatting is onder meer gebaseerd op je verbruik in het verleden, over een langere periode. Deze cijfers worden verstrekt door jouw netbeheerder.

Modelprijs 2022
Je energiekosten worden gebaseerd op de gemiddelde energietarieven voor gas en elektra voor consumenten in het 4e kwartaal van 2022. Dit noemen ze de modelprijs voor het jaar 2022. Je vindt deze prijzen bovenaan dit bericht.

Omzetgegevens
Je omzet wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit je aangiften omzetbelasting. Voor de meeste bedrijven geldt dat deze gegevens uiterlijk 31 januari 2023 beschikbaar zijn gesteld aan de Belastingdienst. Daarna stuurt de Belastingdienst deze gegevens door aan RVO.

De prijs van energie staat niet vast. Dit betekent dat we vooraf niet met zekerheid kunnen bepalen hoeveel definitieve subsidie je krijgt.

Indicatief voorbeeld

Afbeelding2

 

  

 

 

Algemene voorwaarden TEK-regeling

De onderneming moet voldoen aan de Europese mkb-definitie. Gebruik de mkb-toets om te controleren of je bedrijf hieraan voldoet.

 • Je onderneming is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister van de KVK;
 • Je onderneming is voor 31 december 2022 ingeschreven bij de KVK;
 • Je onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).
 • Je hebt een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van jouw onderneming)
 • Lever je elektriciteit terug aan het net, dan gaat dit van je verbruik af. Dit heet de standaard jaarinvoeding (SJI).

Aanvraag voorbereiden

 • De TEK is open tot 2 oktober 17.00 uur. Je kunt met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.
 • Je kunt je aanvraag doen met E-herkenning niveau 3 (of hoger), en hebt in ieder geval de volgende gegevens nodig voor je aanvraag:
 • De gegevens van je organisatie, zoals het KVK-nummer, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer waarop het voorschot overgemaakt kan worden.
 • Gegevens van de contactpersoon, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 • EAN-nummers van je gas en elektriciteitsaansluiting(en);
 • Je omzet over 2022. Verzamel kopieën van de maand-, kwartaal- of jaaraangifte. Wijken de aangiften af van de kalenderkwartalen? Gebruik dan de aangiften over 4 kwartalen. Deze moeten voor het grootste deel in 2022 vallen.
 • Let op: doe je de aanvraag voor een groep verbonden ondernemingen? Neem dan de omzet van alle aangesloten ondernemingen bij elkaar. Je laat hierbij de omzet tussen de aangesloten ondernemingen buiten beschouwing. Zie ook het kopje Verbonden ondernemingen hieronder.
 • Een verklaring dat je geen vast contract hebt bij een energieleverancier waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs ( € 1,19 voor gas en € 0,35 voor electra) van de regeling. Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van voor 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023. Je levert deze aan per EAN-code.
 • Een verklaring waarin je bevestigt dat de energie geleverd wordt op basis van een zakelijke energieleveringsovereenkomst. Je levert dit aan per EAN-code.
 • Een verklaring dat je mkb-onderneming of groep kwalificeert als mkb-onderneming. Je vult hiervoor de mkb-toets in.
 • Hou je energiecontract of -factuur bij de hand als je aanvraagt. Zorg ervoor dat je het adres en de tenaamstelling in het aanvraagformulier precies zo schrijft als op je contract staat vermeld. Is dit niet hetzelfde? Dan geeft je EAN-code mogelijk een foutmelding. Je EAN-code bestaat uit 18 cijfers.

Verbonden ondernemingen

Doe je een aanvraag als groep verbonden ondernemingen? Dan heb je aanvullende gegevens nodig:

 • Een opgave van alle in de groep verbonden mkb-ondernemingen. Heeft een mkb-onderneming in de groep al TEK-subsidie ontvangen? Dan telt het verbruik van deze onderneming niet mee in de berekening van de subsidie voor de groep. Je geeft de gegevens van deze onderneming wel door bij je aanvraag.
 • Een verklaring dat de groep kwalificeert als mkb-onderneming. Je vult de mkb-toets in als groep, niet als aparte mkb-ondernemingen.

TEK aanvraag door Ruitenburg

Je kunt de TEK-regeling ook door Ruitenburg laten aanvragen, als je een ketenmachtiging hebt afgegeven aan Ruitenburg via eHerkenning. Stuur dan een mail onder vermelding van ‘TEK’ naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en vermeld daarin de naam van je onderneming, contactpersoon en een telefoonnummer. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Deel dit artikel