Welke vergoedingen moet je specificeren op de loonstrook?

Vergoed je als agrarisch ondernemer de kosten van huisvesting van je personeel die onderdeel vormen van het brutoloon? Dan ben je verplicht om deze kostenvergoeding apart op de loonstrook te specificeren. Deze verplichting geldt al vanaf 1 januari 2016. Er is echter een aantal uitzonderingen.

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

De verplichting is onderdeel van de WAS. Deze wet moet ervoor zorgen dat iedereen die in Nederland werkt, ook daadwerkelijk het loon krijgt waar hij of zij recht op heeft. Daarom moeten onderdelen van het brutoloon waarvan kan worden aangenomen dat deze kunnen worden aangemerkt als kostenvergoedingen, vanaf 1 januari 2016 apart op de loonstrook worden vermeld.

Tip: Bedraagt het loon vermindert met die kostenvergoedingen meer dan het netto wettelijk minimumloon dan hoeft de kostenvergoeding niet apart op de loonstrook vermeld te worden. Ook kostenvergoedingen die je naast het brutoloon hebt afgesproken, hoef je niet apart te vermelden.

Specificatie kostenvergoeding

Je moet de kostenvergoeding zo omschrijven dat duidelijk is waarvoor deze is bedoeld. Je mag hiervoor algemene termen gebruiken zoals bijvoorbeeld huisvesting of maaltijden.

Let op! De omschrijving ‘algemene kostenvergoeding’ is niet voldoende en moet nader gespecificeerd worden.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.