Inspecteur kan verplichten auto te tonen voor taxatie BPM

Indien je een auto uit het buitenland haalt, moet je BPM betalen. Voor de vraag hoeveel BPM verschuldigd is, kan geëist worden dat je de auto toont, aldus de rechter.

BPM bij invoer

Als je een auto importeert, kan de verschuldigde BPM op verschillende manieren berekend worden. Een veel gebruikte methode is die waarbij de te betalen BPM afhankelijk is van de leeftijd van de auto. Doe je dit aan de hand van de forfaitaire tabel van de fiscus, dan blijkt dat je bijvoorbeeld voor een auto van anderhalf jaar oud nog maar 59% van de BPM hoeft te betalen.

Auto met schade

Voor auto's met schade is bepaald dat de schade verdisconteerd wordt in de prijs. Zodoende betaal je ook minder BPM.

Vaststellen schade

Voor het vaststellen van de schade kan de fiscus eisen dat je de auto naar een bepaalde plaats brengt, zodat de schade getaxeerd kan worden.

Let op! De fiscus kan tegemoet komen aan een verzoek om de schade bij je ter plekke op te komen nemen, maar is hiertoe niet verplicht.

Aanzienlijk verschil

Volgens de rechter zal de fiscus niet snel eisen dat je een auto met schade komt tonen op een door de inspecteur aangegeven plaats. Alleen bij aanzienlijke verschillen tussen de aangegeven waarde voor de BPM en de ongecorrigeerde handelswaarde, zal dit geëist worden.

Niet onoverkomelijk

Als je in staat bent een auto uit het buitenland te halen, moet het ook mogelijk zijn deze binnen Nederland aan de fiscus te tonen. Dit is dus geen buitenproportionele last.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.