Privégebruik auto binnen de autobranche


Bijtelling van privégebruik auto vindt in beginsel plaats per auto. In de autobranche wordt vaak meer dan één auto gebruikt. De Belastingdienst heeft richtlijnen afgegeven hoe in de autobranche bij meerdere auto’s het privégebruik berekend kan worden.

Bijtelling per dag

Als je gebruik wilt maken van de richtlijnen wordt de bijtelling per dag berekend. Dit vergt nog best een omvangrijke registratie omdat je onder meer per werknemer moet bijhouden of en welke auto een werknemer mee naar huis neemt.

Tip: Wil je meer weten over de wijze waarop je de bijtelling voor je personeel in de autobranche kunt berekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Vaste auto afspreken

De bijtelling per dag bijhouden vergt tijdrovende en omvangrijke registratie. Gelukkig kan de bijtelling een stuk eenvoudiger berekend worden als je een vaste auto met je werknemer afspreekt. Voorwaarde is dat je de vaste auto vastlegt in een schriftelijk overeenkomst en in je administratie en dat de auto die mee naar huis gaat de vaste auto is. De bijtelling wordt vervolgens gebaseerd op deze vaste auto.

Tip: Het is niet erg als je werknemer een andere auto mee naar huis neemt omdat de vaste auto om zakelijke redenen niet kan worden gebruikt. Als aan de voorwaarden voldaan wordt, blijft de bijtelling dan toch gebaseerd op de vaste auto.

Geen bijtelling

Neemt je werknemer nooit een auto mee naar huis, dan kan de bijtelling achterwege blijven als er een schriftelijk verbod op privégebruik, een eenvoudige rittenregistratie en voldoende toezicht is.
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.