Zeg een tijdelijke kracht op tijd op

Heb je in het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let op dat je dit op tijd doet, anders moet je een aanzegvergoeding betalen.

Wat moet je doen

Als de arbeidsovereenkomst voor meer dan zes maanden is aangegaan:

  • schrijf je uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, de werknemer een brief/e-mail;
  • waarin je meldt of je de arbeidsovereenkomst wel of niet voortzet; en
  • welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de voortgezette arbeidsovereenkomst als je de arbeidsovereenkomst voortzet.

Let op! Doe je dat niet, dan moet je een zogeheten aanzegvergoeding aan de werknemer betalen van maximaal één maandloon.

Hoeveel bedraagt de aanzegvergoeding

Je berekent deze vergoeding door:

  • het kale bruto uurloon te vermenigvuldigen met het overeengekomen arbeidsuren per maand;
  • het kale bruto uurloon te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand;
  • bij provisie of een andere resultaatsbeloning neem je het gemiddelde loon in de voorafgaande (12) maanden. 

Let op! Het loonbegrip van de aanzegvergoeding wordt op een andere wijze bepaald dat het loonbegrip voor de transitievergoeding. Bij de aanzegvergoeding gaat het om een kaal bruto uurloon dus zonder vakantiebijslag en overige emolumenten, zoals een dertiende maand.

Let op! De aanzegvergoeding is ook verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet maar je verzuimd hebt aan te zeggen of te laat hebt aangezegd. Het is nadrukkelijk geen schadevergoeding. Er hoeft dus door de werknemer geen schade te zijn geleden.

Tip: Noteer bij het sluiten van tijdelijke contracten altijd een reminder voor de datum waarop je uiterlijk het einde van de arbeidsovereenkomst wilt aanzeggen.

Stuur werknemer naar huis!

Gaat de werknemer na de einddatum gewoon aan het werk en stuur je hem niet naar huis, dan is van rechtswege een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd ontstaan, met een maximum van een jaar.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.