Staan neveninkomsten zelfstandigenaftrek in de weg?

Voor de zelfstandigenaftrek geldt als eis dat je minstens 1.225 uur én dat je minstens de helft van alle werkzame uren in je bedrijf werkt. Neveninkomsten kunnen hiertoe niet gerekend worden en kunnen ertoe leiden dat je de aftrek mist.

Ondernemersfaciliteiten

Voor ondernemers zijn er diverse fiscale faciliteiten. Voor de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de meewerkaftrek en de S&O-aftrek geldt dat je minstens 1.225 uur per jaar in je bedrijf werkt. Daarnaast moet je minstens de helft van alle arbeidstijd in je bedrijf werken. Deze laatste eis geldt niet voor starters.

Neveninkomsten

Ondernemers hebben naast hun werkzaamheden in hun onderneming soms te maken met neveninkomsten. Als deze werkzaamheden niet tot die voor de onderneming gerekend kunnen worden, tellen ze ook niet mee voor de vereiste 1.225 uur.

DJ en ICT'er

Een voorbeeld hiervan zagen we onlangs voor het gerechtshof in Den Haag. Een belastingplichtige was in loondienst als ICT'er. Daarnaast was hij als zelfstandig ondernemer werkzaam als DJ. Ook deed hij af en toe een ICT-klus naast zijn werk in loondienst. Al met al was hij 1.419 uur actief in loondienst, 1.387 als DJ en 65 uur als ICT-klusser voor eigen rekening.

Geen zelfstandigenaftrek

Volgens de rechter was er onvoldoende samenhang tussen de ICT-klussen en activiteiten als DJ. De 65 'klusuren' telden dan ook niet mee als uren voor de onderneming. Dit kostte de ondernemer de zelfstandigenaftrek, want daardoor werkte hij niet meer dan de helft van alle uren in zijn bedrijf.

Let op! De uren die besteed werden aan ICT-klussen in eigen beheer, waren te gering om als inkomsten uit onderneming aan te merken. Jammer voor de belastingplichtige, want het verplichte aantal uren mag ook in meerdere ondernemingen worden gewerkt.

Heb je vragen over het te werken aantal uren in verband met de ondernemersfaciliteiten, neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.