Houd geldigheid Eurovergunning in de gaten!

Transportbedrijven die zich in Nederland bezig houden met goederenvervoer over de weg, moeten over een Eurovergunning beschikken. De vergunning is vijf jaar geldig en moet dan worden verlengd.

Kwaliteitseisen

De NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) toetst iedere vijf jaar of transportbedrijven aan de vier wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Het betreft de kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Pas als dit zo is, wordt een vergunning verstrekt.

Wanneer vergunning nodig?

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning.
Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kilo. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs. Niet alleen vrachtauto's, maar ook bestelauto's zijn moeten vanwege hun laadvermogen in veel gevallen een vergunning hebben.

Let op! De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd.

Ongeveer een half jaar voordat je Eurovergunning afloopt, stuurt de NIWO je een email om je eraan te herinneren dat je een aanvraag voor verlenging van je Eurovergunning moet indienen. Je moet altijd aan de voorwaarden van de vergunning voldoen. Wijzigingen binnen je onderneming kunnen gevolgen hebben.

Als vastgesteld is dat je nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt je aanvraag toegewezen. Je Eurovergunning wordt dan verlengd met een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de einddatum van je huidige geldige vergunning.

Digitaal aanvragen

Vanaf dit jaar kun je je aanvraag ook digitaal indienen. Dit kan via de site www.niwo.nl/loket. Nadat je bent ingelogd met eHerkenning kun je het webformulier invullen. De benodigde bewijsstukken kun je uploaden. Aanvragen op papier is ook nog steeds mogelijk.

Kosten

De behandelkosten van de aanvraag van een Eurovergunning bedragen € 235, van een verlenging € 120. de afgifte van een vergunningbewijs kost € 28,50 en per vergunningbewijs betaal je € 23,50 per jaar. Je wordt aangeslagen voor het aantal vergunningbewijzen dat op peildatum bij je in bezit is. De peildata zijn 1 januari en 1 juli.

Let op! Vanaf dit jaar (2017) ben je hierover geen btw meer verschuldigd.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.