Extra verplichting opdrachtgever door uitbreiding minimumloon

Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, gaat vanaf 1 januari 2018 ook gelden voor elke overeenkomst tegen beloning. Wat dit voor jou als opdrachtgever betekent, lees je hieronder.

Uitbreiding minimumloon

Opdrachtnemers die op basis van een overeenkomst tegen beloning werken, moeten vanaf 1 januari 2018 minstens het minimumloon verdienen. Deze overeenkomst kan een overeenkomst van opdracht zijn, maar bijvoorbeeld ook een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst. Zelfstandige ondernemers zijn van deze hoofdregel uitgezonderd, aangezien zij een andere positie hebben op de arbeidsmarkt

Verplichtingen

Voor jou als opdrachtgever is het belangrijk dat je de overeenkomsten met je opdrachtnemers checkt. Blijkt uit de overeenkomst namelijk dat je voor de gewerkte uren minder dan het minimumloon uitbetaalt, dan zul je op tijd het contract met de opdrachtnemer moeten aanpassen. Zorg ook voor een goede registratie van het aantal uren dat de opdrachtnemer voor jou aan het werk is en de beloning die daar tegenover staat. Uit je administratie moet namelijk blijken dat je de opdrachtnemer gemiddeld minstens het minimumloon betaalt voor het aantal uren dat hij of zij werkt aan een opdracht.

Tip: Om zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers te informeren over de uitbreiding van het minimumloon naar elke overeenkomst tegen beloning, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twee factsheets uitgebracht: de factsheet minimumloon voor opdrachtgevers en de factsheet minimumloon voor opdrachtnemers.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.