Tellen studie-uren mee voor het urencriterium?

Als je minstens 1.225 uur in je bedrijf werkt, heb je recht op verschillende ondernemersfaciliteiten. Maar tellen studie-uren daarvoor ook mee en onder welke voorwaarden?

Urencriterium

Er bestaat voor ondernemers een aantal speciale fiscale faciliteiten. Voor de meeste daarvan is vereist dat je minstens 1.225 per jaar in je bedrijf werkt én dat je minstens de helft van je werkzame tijd in je bedrijf werkt. Dit is het zogenaamde urencriterium. De laatste eis geldt overigens niet voor starters.

Welke faciliteiten?

De faciliteiten waarvoor het urencriterium geldt zijn met name de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de meewerkaftrek en de S&O-aftrek.

Tellen studie-uren ook mee?

Studie-uren tellen soms ook mee voor het urencriterium. Het moet dan gaan om studie-uren in verband met het op peil houden van je huidige vakkennis.

Let op! Dit betekent dat de uren die gemoeid zijn met het uitbreiden van je vakkennis, niet meetellen voor het urencriterium. Uitbreiden van je vakkennis betekent dat ook de aard van je diensten of producten van je bestaande onderneming uitgebreid wordt.

Tip: Het is vaak fiscaal ook voordeliger als je studeert om je vakkennis op peil te houden. De kosten zijn dan in aftrek te brengen op je winst. De kosten van het uitbreiden van vakkennis zijn alleen als scholingskosten op te voeren. Deze zijn beperkter in aftrek.

Vraag je je af of studie-uren meetellen voor het urencriterium, neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.